Samling 2: Bedre bestillerkompetanse av digitale løsninger

tirsdag 16. april 2019

Fra 09:30 til 15:30

Radisson Blu Værnes

Leverandørutviklingsprogrammet i Trøndelag, i samarbeid med Trøndelag Fylkeskommune, har sin andre samling i et kunnskapsforløp som skal gi offentlige virksomheter bedre bestillerkompetanse av digitale løsninger. Forløpet har hovedfokus på å bli bedre til å utforske behov.

Andre samling (som går over to dager, 16. og 17. april) tar for seg hvordan utforske behov: Metodikk for brukerinnsikt og brukermedvirkning, «design thinking» og tidlig prototyping, samarbeid med andre offentlige aktører, praktisk innføring i endringsledelse.

Les mer om opplegget og innholdet her:

Bedre bestillerkompetanse av digitale løsninger

Mer detaljert Program samling 2 16.-17. april Bestillerkompetanse digitale løsninger