Halden kommune ønsker innovative innspill på velferdsteknologi

av Ida Laustsen

Halden kommune skal bygge Norges største senter for demente! De første spadetakene til Bergheim bo- og aktivitetssenter er tatt, og Halden kommune ønsker innspill fra markedet på teknologiske løsninger

Kommunalsjef Veronika Aam, Foto: Ida Laustsen

Innovasjon er viktig for Halden kommune, som har satt seg som mål å bli Norges mest innovative kommune. De tok noen sjumilssteg i riktig retning, og gjør en innovativ anskaffelse på teknologien i Bergheim bo- og aktivitietssenter. Rådmann Roar Vevelstad mener at en slik prosess med dialog med markedet vil gagne både kommunen og brukerne, og at innovative anskaffelser er en genial modell å benytte seg av for å få innovative og gode løsninger for innbyggerne.

Halden kommune ønsker spesielt innspill fra bedriftene på løsninger for effektiv dokumentasjon, trygghets- og mestringsskapende teknologi, effektiv administrasjon og reminisens. Halden kommune har gjort en grundig undersøkelse av hva det er behov for i senteret. Dette ble presentert for markedet på dialogkonferanse 21. november, og kommunalsjef Veronika Aam kom med følgende oppfordring til bedriftene:

«Vi kan helsetjenester og omsorg – dere kan teknologien – hjelp oss med å finne de gode løsningene, og vi skal være en god kunde!»

Med leverandørstands fikk påmeldte bedrifter vist frem sine løsninger, og nå ønsker Halden kommune skriftlige innspill og én-til-én møter. Innspillene fra markedet vil avgjøre veien videre. Ida Laustsen i Nasjonalt program for leverandørutvikling oppfordret bedriftene til å gripe denne gyldne muligheten;

«Bruk muligheten til å presentere de gode idéene og løsningene deres, og tør å utfordre Halden kommune på det de ikke har tenkt på! Det er for sent å vente til konkurransen er utlyst – det er nå dere har sjansen»

15. desember er frist for å komme med innspill og påmelding på én-til-én-møtene. Én-til-én-møtene vil bli gjennomført i uke 2 2018.

Her finner du den veiledende kunngjøringen på DOFFIN