Glommasvingen skole blir en miljøvennlig skole

av Ida Laustsen

Sør-Odal kommune ønsket å bygge fremtidens skole! I mars gikk de i dialog med markedet for å få fremtidsrettede og effektive løsninger på klima-, miljø- og energiløsninger, og nå er byggeprosessen i gang!

Kommunestyret i Sør-Odal kommune vedtok 12. april 2016 at det skulle bygges en felles skole for 1.-10. trinn for alle elever i kommunen. Skolen fokuserer på fellesskap for læring og vekst, og skal sikre gode oppvekstvilkår for alle barna i Sør-Odal kommune.

Sør-Odal kommune har vært nytenkende i anskaffelsen, og involvert bredt internt og eksternt. Kommunen har hatt en egen nettside og facebook-side for å gi innblikk i planleggingen og byggingen av skolen og flerbrukshallen. Det har gitt innbyggerne i Sør-Odal mulighet for å kommentere og gi innspill til prosjektet. Videre inviterte kommunen elever, foresatte og innbyggere i Sør-Odal til å komme med forslag på skolens nye navn – som fra å hete «Fremtidens skole» ble til «Glommasvingen skole» etter forslag fra tre barneskole-elever.

Skolen har et budsjett på 280 millioner kroner, som inkluderer uteområdene og flerbrukshallen. Startskuddet for byggingen var i november 2017, og det jobbes mot at skolen skal stå klar til skolestart høsten 2019. Glommasvingen skole bygges i massivtre, med BREEAM-sertifisering og passivhusstandard. Sør-Odal kommune fikk støtte av Miljødirektoratet gjennom Klimasats på 5 millioner kroner. Prosjektet bidrar til klimagassreduksjon og omstilling til lavutslippssamfunnet.