Forsvarsbygg inngår innovasjonspartnerskap med Fosen Tools

av Harald Aas

Fosen Tools skal i samarbeid med Forsvarsbygg og Luftforsvaret utvikle fleksible, mobile og bærekraftige bygg til deployering av Luftforsvarets F-35 kampfly. En prototype skal være klar for utprøving våren 2024. LUP var tilstede på signeringen av kontrakten. - I tillegg til å gratulere, fikk vi formidlet hvilke forventninger og forpliktelser som hviler på partene i et innovasjonspartnerskap, sier innovasjonspådriver Harald Aas som bistår Forsvarsbygg i denne innovative anskaffelsen.

Kontrakten med Fosen Tools blir inngått etter en konkurranse om innovasjonspartnerskap som Forsvarsbygg lyste ut tidligere i år. Prosjektet har fått tilskudd på 15 millioner kroner fra Innovasjon Norge, og LUP har sammen med DFØ bistått Forsvarsbygg i prosessen fra de søkte om midlene fra Innovasjons Norge.

– Vi er meget stolte og glade for at vi nå inngår innovasjonspartnerskap med Fosen Tools. Dette er en stor milepæl for prosjektet. Løsningsskissene til Fosen Tools ser veldig lovende ut, og vi gleder oss til å følge utviklingen frem mot konkrete deployeringssystemer for F-35, sier avdelingsdirektør i Forsvarsbygg, Stig Nilsen.

Les også: Innovasjonen vil bidra til at Luftforsvaret får løst oppgavene sine på en enda bedre måte, Forsvarsbygg.no

Fosen Tools’ skisser av de kommende byggene for deployeringen av F-35 kampfly. Illustrasjoner: Fosen Tools.

Les også: Utvikler mobile og bærekraftige bygg, Fosen-tools.no

Lokal næringsvekst og eksport

Fosen Tools holder til på Ørlandet nær hovedbasen for de norske F35 jagerflyene. – En slik avtale betyr også mye for våre partnere og lokale underleverandører, sier daglig leder Erik Uthus. Vi ser muligheter i mange bransjer for disse typer løsninger, sier han.

Én av kriteriene for tildeling av midler fra Innovasjon Norge er at løsningen som utvikles også kan brukes av andre. Oppgaven som skal løses i dette prosjektet er deployering av F35 jagerfly utenfor basen der infrastrukturen er mangelfull, men prosjektet må samtidig evne å lage en generell løsning som også kan tas i bruk andre steder i forsvaret, i sivil krisehåndtering og beredskap eller brann og redning for å nevne noe. – Vi ser for oss at innovasjonen også vil kunne være nyttig for eksempel brann- og redningsetater, sier Carl Oscar Pedersen som nå leder prosjektet fra Forsvarsbygg sin side.

Les mer om anskaffelsen her

Helt i teten

Norge ligger helt i teten i EU når det gjelder bruken av denne prosedyren som ble en del av anskaffelsesregelverket i 2017. Siden den gang har det blitt igangsatt 29 innovasjonspartnerskap, og LUP har sammen med DFØ bistått inn i alle prosjektene. – Uten satsningen fra Innovasjon Norge, og de nesten 300 millioner kronene som er bevilget til innovasjonspartnerskap, ville denne prosedyren vært en godt bevart hemmelighet. Vi håper det bevilges nye midler til innovasjonspartnerskap og at ordningen er oppe og står igjen så snart som mulig, sier Harald som etter hvert er blitt godt kjent med prosedyren.

I et innovasjonspartnerskap er det viktig at:

  • oppdragsgiver konsentrerer seg om behov, ytelse og funksjoner og overlater løsningen til leverandøren
  • partnerne gir hverandre rom til å tenke nytt i en iterativ prosess
  • leverandøren utvikler sin løsning i tett dialog med brukere og behovseier
  • det å feile underveis er en del av prosessen mot en enda bedre løsning

Vi ønsker begge innovasjonspartnerne lykke til med utviklingen og er tilgjengelig for sparring underveis!