Elverum Kommune nominert til Anskaffelsesprisen 2018

av Kjersti Granaasen

Difi deler årlig ut Anskaffelsesproisen med formål om å løfte frem gode eksempler på innkjøp i det offentlige. Hanstad skole, Elverum kommune, er med sitt modulbygg i massivtre nominert til Anskaffelsesprisen 2018; bærekraftige anskaffelser

«Elverum kommune har gjennom prosjektet «Hanstad skole; modulbygg i massivtre» lagt til rette for innovativ, bærekraftig anskaffelse av nye klasserom på Hanstad skole. De har utfordret dagens forskrifter mht ernergiramme foran U-verdier og Co2-verdier foran luftsskifte i ventilasjon. Dokumentasjonskrav følges opp gjennom forskningsprosjekt fra Regionalt Forskningsfond innlandet. De har hatt dialog med aktuelle leverandører og lagt opp til nytt samarbeid på tvers av sektorer i kommunen.» (Nominasjonskomiteen).

Prisen deles ut på Anskaffelseskonferansen, i regi av Difi, den 7. november

Bestillingen i den Innovative anskaffelsen var: Godt inneklima for skoleelevene

Det som i sin tid startet som en Innovativ anskaffelse der bestillingen var: «godt inneklima for skoleelevene», nomineres, og vinner, i disse dager den ene etter den andre av «høythengende» priser.

For utforming av løsning på bestillingen ble leverandørene invitert til å utvikle kreative løsninger. Som resultat av å dekke behovet ble løsningen et massivtrebygg der målet var god utnyttelse av treets egenskaper. Skolen sto ferdig til skolestart høsten 2017. At behovet har blitt dekket merkbart og synlig for elever, og ansatte, kan nyte godt av byggets gode inneklima og løsninger som er utviklet i samarbeid med leverandørene.

Les mer om anskaffelsen HER.

Innkjøpsrådgiver Morgan Johansen (bildet) har, sammen med enhetsleder i eiendomsstaben, Hans Erik Skari, gjennom stor entusiasme, innsikt og høy kompetanse vist hvordan en god bestilling kan føre til at leverandørens kreativitet utnyttes og innovasjon kan skapes for det grønne skiftet. At det gir økonomisk lønnsomhet, er en forutsetning for realisering påpeker Johansen.

 

 

Anskaffelsesstrategi basert på Leverandørutviklingsprogrammets (LUP) spisskompetanse

Johansen og Skari utviklet Elverum kommunes anskaffelsesstrategi basert på at LUP, som i sin tid utfordret kommunen på å benytte metoden for innovative anskaffelser, og videre det tette samarbeidet gjennom prosessen.

Det aller viktigste ved metoden er at leverandørene inviteres til å presentere sine beste løsninger, sier Johansen. Basert på metoden har han, på fritiden, benyttet anskaffelsesprosessen fullt ut i forbindelse med oppføring av Søndre Elverum Idrettshall AS.

 

Nominasjoner og seier

I tillegg til anskaffelsesprisen har Hanstad barne- og ungdomsskole v/Eiendomsavdelingen i Elverum kommune blitt:

  • Nominert; Gullhammeren for Bærekraftige bygg, Bygg Reis deg/Bygg 21 (nominert som en av to).
  • Vunnet;  Treprisen 2018 mottat fra Innlandet, HFK/OFK m/Lillehammer Kommune for omsorgssenter

 

Nominert til byggebransjens; Gullhammeren i kategorien kvalitet og bærekraft

Gullhammeren, innstiftet av en samlet byggebransje for å synliggjøre gode eksempler på personer, prosjekter og virksomheter som bidrar til å bringe bygge- og eiendomsbransjen fremover

Massivtremodulen på Hanstad barne- og ungdomsskole ble valgt ut i kategori: Kvalitet og bærekraft med beste praksis for innovativ prosess, bærekraftig resultat og fornøyde brukere.

Bakgrunnen for nominasjonen var at massivtreprosjektet ved Hanstad barne- og ungdomsskole er gjennomført i tråd med beste praksis for innovativ prosess, bærekraftig resultat og fornøyde brukere.

Massivtremodulen på Hanstad barne- og ungdomsskole er beskrevet som «én av de to beste blant de beste». Under Det Norske Byggmøtet tapte de kampen om Gullhammeren på «målstreken».

 

Vinner av Innlandets trepris

Prisen ble delt ut av Hedmark og Oppland fylkeskommuner for å ha bidratt til innovasjon, kompetanse og rekruttering innen bruk av tre.

Juryens begrunnelse:

«Prosjektet er definert som en bærekraftig anskaffelse som skaper merverdi for samfunn, miljø og økonomi. I dette ligger både næringsutvikling, klima, miljø og kostnadseffektivitet.»

Prisen ble delt med Lillehammer Kommune.