– Dyktige leverandører innen bygg, veianlegg, drift og vedlikehold: Vi har oppdrag!

av Stig Bang-Andersen

Slik lød invitasjonen fra Vestland fylkeskommune. Som storinnkjøper av tjenester og oppdrag ønsket de å komme i dialog med leverandørene om hva de kunne bidra med for å nå ambisjonene.


Fylkesvaraordfører i Vestland fylkeskommune, Natalia Golis

Over 100 fagfolk fra vei- og anleggsbransjen møtte opp da Leverandørutviklingsprogrammet i samarbeid med Vestland fylkeskommune og Klimapartnere inviterte til  leverandørkonferanse i Bergen 21. februar – med tema innovasjon, utvikling og utslippsreduksjon.

Dette ble også en mulighet for leverandørmarkedet til å komme med tilbakemeldinger og innspill samt faglig påfyll og prat. Det ble gitt info om kommende utlysninger på beddingen, samt en innføring i hvordan ta del i innovative anskaffelser.

Vestland fylkeskommune skal være en pådriver for klimaomstilling og nullutslipp innen 2030. – For å oppnå dette må vi samarbeide med leverandørmarkedet for å finne de gode løsningene, var signalet fra fylkesvaraordfører Natalia Golis.

Fylkeskommunen ser nå fram til enda tettere dialog og samarbeid i tiden framover. Det er bl.a spilt inn behov for å se nærmere på massehåndtering og økt vekting av klima- og miljø i et «verdikjedeperspektiv», med større hensyn til indirekte utslipp. – Vestland fylkeskommune ønsker å bli bedre og har trykk på arbeidet med å utvikle oss. Det er gjennom samarbeid at vi kan løfte hverandre til nye høgder, sier Henrik Løseth Jansen som er seniorrådgiver i for grønn næringsinfrastruktur i avdeling for næring, plan og innovasjon.

Her kan du laste ned programmet for dagen, samt alle presentasjonene.


Innovasjonspådriver i LUP med særlig ansvar for Sør- og Vestlandet, Stig Bang-Andersen