Bruk kommunesammenslåingen til å få frem et felles innovasjonsprosjekt!

av Ida Laustsen

1. januar 2020 går startskuddet for kommunesammenslåingen. I region Viken er det i dag 61 kommuner, og fra 2020 vil det være 49 kommuner. Allerede nå bruker kommuner sammenslåingen strategisk for å anskaffe innovative og framtidsrettede løsninger!

1. januar 2020 går startskuddet for kommunesammenslåingen. I region Viken er det i dag 61 kommuner, og fra 2020 vil det være 49 kommuner. Allerede nå bruker kommuner sammenslåingen strategisk for å anskaffe innovative og framtidsrettede løsninger!

Fremtidsrettede og innovative kommuner

I november 2017 hadde Nye Asker, som skal bestå av Røyken, Hurum og Asker kommune, dialogkonferanse hvor de ønsket innspill til sin forestående anskaffelse av digitale løsninger for oppvekstsektoren. Også Lillestrøm kommune, som vil inkludere Skedsmo, Fet og Sørum kommune, rigger seg nå for sammenslåing. De samarbeider om en felles innovativ anskaffelse av helhetlige digitale løsninger i utdanning og oppvekst.

Bruker kommunesammenslåingen til et felles innovasjonsprosjekt

En kommunereform medfører endringer i organisasjon, administrasjon og har digitale konsekvenser. I Lillestrøm kommune er det opprettet en rekke prosjekter i kommunesammenslåingsprosessen, både på politisk og administrativt nivå. Et av dem er «Digitalisering, IKT og arkiv», hvor prosjektet «Helhetlige digitale løsninger i utdanning og oppvekst» hører under.

– Det er spennende å jobbe sammen i arbeidet med å bygge nye Lillestrøm kommune. I prosessen fram til ny kommune er det viktig at vi sikrer brukernes behov; hva trenger vi som skal jobbe i Lillestrøm kommune for å løse oppgavene på en god og effektiv måte? Det gjør vi gjennom å involvere alle som bruker løsningene vi har i de tre kommunene i dag. Det vil være uhensiktsmessig og lite kostnadseffektivt å skulle gjøre denne prosessen hver for oss. Det ville også skapt noen avtalemessige utfordringer. Vi ser heller muligheten nå til å være med å bygge opp gode digitale løsninger som understøtter arbeidsprosessene i utdanning og oppvekst, og som også understøtter føringer fra blant annet Digital agenda og egne digitaliseringsstrategier, sier digitaliseringsrådgiver Monika Kristin Vik i Skedsmo kommune

I forbindelse med kommunesammenslåingen lages det nye strategier, mål og planer. Meld deg på vårt gratis seminar her, dersom din kommune ønsker mer kunnskap om hvordan man bruker anskaffelser som et strategisk verktøy.