Bli kjent med Ida!

av Ida Laustsen

Som en del av bloggserien «Bli kjent med Leverandørutviklingsprogrammet!» får du innblikk i hva vi som program gjør når det kommer til leverandørutvikling og innovative offentlige anskaffelser! I dette blogginnlegget blir du bedre kjent med pådriver - Ida Laustsen!

Som en del av bloggserien «Bli kjent med Leverandørutviklingsprogrammet!» får du innblikk i hva vi som program gjør når det kommer til leverandørutvikling og innovative offentlige anskaffelser! I dette blogginnlegget blir du bedre kjent med Ida Laustsen!

Ida, fortell litt om deg selv og hva du jobber med!

Jeg heter Ida Laustsen, og jobber som pådriver. Det vil si at jeg «driver på» for at flere offentlige virksomheter (som eksempelvis kommuner) skal gå i gang med innovative anskaffelser. Når de så går i gang, gir jeg råd i prosessen. Jeg har også ansvar for formidling på Facebook og i nyhetsbrevet vårt.

Hvordan ser en vanlig dag ut for deg?

Noe av det morsomste med denne jobben, er at ingen dag er lik! Torsdag 16. mai så slik ut:

  • Møte med Norwegian Refugee Council (Flyktninghjelpen) og Innovasjon Norge om NRC’s første innovative anskaffelse. I dette møtet diskuterte vi hva NRC har behov for å anskaffe, og om de har beskrevet behovet slik at det åpner for innovasjon. Vi så på hvor vi skulle arrangere markedsdialog, blant annet diskuterte vi Nairobi, Oslo og San Fransisco. Prosjektet er veldig spennende og kan løse mange utfordringer for flyktninger. Det er også den første innovative anskaffelsen jeg veileder i på engelsk, og det er lærerikt.
  • Møte med Benedicte og Frederick i NHO Viken Oslo. Vi arrangerte konferanse 17. juni i anledning Miljøhovedstaden.  Arrangementet viste frem spennende bedrifter i Oslo med miljøvennlige løsninger. I møtet diskuterte hvordan invitasjonen til arrangementet skulle se ut, og hvem som skulle gjøre hva på selve konferansen. Jeg fikk ansvaret for å lede en 45-minutters workshop hvor resultatet var innspill til næringsbyråden i Oslo kommune.
  • Planlegging av workshop sammen med Nittedal kommune og tjenestedesigner på et nytt fellesprosjekt. Mer informasjon om dette prosjektet kommer så snart jeg kan dele!

Hva er det som inspirerer deg ved innovative anskaffelser?

Modige ansatte i kommuner som bruker innovative anskaffelser for å få bedre løsninger for innbyggerne sine. Monika Vik og Britt Folvell har gjennomført den første innovative anskaffelsen i Lillestrøm kommune. Å drive innovasjon krever mot – og Monika og Britt har inspirert meg!

Offentlig sektor står overfor betydelige utfordringer i årene fremover. Hvilken utfordring er din hjertesak som du ønsker å løse gjennom innovative offentlige anskaffelser?

Min hjertesak er å gi barn og unge en god framtid! Derfor synes jeg det er ekstra spennende å jobbe med prosjekter som eksempelvis digitale læremidler. Som gammel fotballspiller må jeg også si det hadde vært veldig gøy å få til løsninger for miljøvennlige kunstgressbaner.

Hva er drivkraften din for å jobbe med innovative offentlige anskaffelser?

At anskaffelser kan bidra til bedre tjenester og løsninger for innbyggere i Norge, er min drivkraft for å jobbe med innovative anskaffelser.

 

Hele bloggserien «Bli kjent med Leverandørutviklingsprogrammet!» finner du her.