Møt vår nye partner – Agder fylkeskommune

av Stig Bang-Andersen

Fra 2023 kan vi ønske Agder fylkeskommune velkommen inn som ny partner i Leverandørutviklingsprogrammet! Dette er en stor og viktig samfunnsutvikler, myndighetsutøver og tjenesteprodusent med over 3000 ansatte og et totalbudsjett er på ca. 5,5 mrd. kroner, og det er med stor glede at vi ser frem til å samarbeide med dem for å videreutvikle det regionale innovasjonsøkosystemet.

Som daglig leder i LUP, Ingebjørg Harto, påpeker: «Agder fylkeskommune er en viktig aktør i det regionale innovasjonsøkosystemet. Deltakelsen i Leverandørutviklingsprogrammet vil være med på å styrke samarbeidet mellom offentlige og private aktører i regionen, og bidra til et enda sterkere fokus på de strategiske mulighetene innkjøpsmuskelen gir fylkeskommunen til nyere og bedre løsninger for å løse samfunnsutfordringene og bidra til næringsvekst.»

Som samfunnsutvikler, myndighetsutøver og tjenesteprodusent, har Agder fylkeskommune en viktig rolle å spille i utviklingen av regionen. Samfunnsoppdraget oppsummeres gjennom hovedmålet i Regionplan Agder 2030: «Sammen skal vi utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region i 2030 – et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår!»

Vi i Leverandørutviklingsprogrammet kan bistå med å tilby kompetanse og nettverk som kan hjelpe med å realisere målene. Vi har allerede bidratt til å utvikle innovative løsninger og forbedre leverandørsamarbeidet i andre fylker, og vi gleder oss til å bygge på det gode arbeidet som allerede er gjort i Agder.

Agder fylkeskommune organiserer også Offentlig fellesinnkjøp på Agder (OFA), landets største kommunale innkjøpssamarbeid som består av fylkeskommunen og samtlige kommuner på Agder.

Det er også verdt å nevne at med Agder fylkeskommune på laget, så er nå alle fylkene i landet, bortsett fra Vestland, med i LUP. Dette er et viktig steg i retning av å bygge sterke og bærekraftige innovasjonsøkosystemer over hele landet.

Vi ser frem til et godt samarbeid med Agder fylkeskommune og er spent på hva vi kan oppnå sammen!

Fakta om Agder fylkeskommune:

  • 18 videregående skoler med over 11 000 elever
  • 3 000 løpende lærekontrakter
  • Fagskolen i Agder med nærmere 500 studenter
  • SMI-skolen i Kristiansand og Arendal (sosialmedisinsk institusjon)
  • 28 tannklinikker som tilbyr tannbehandling til barn, ungdom og voksne
  • 4 000 km fylkesveg inkludert gang- og sykkelveg
  • kollektivtransport med 19 millioner årlig bussreiser i Agder