Modernisering av Folkeregisteret

En unik identitet i Folkeregisteret er inngangsnøkkelen til det norske samfunn og selve grunnlaget for en godt fungerende velferdsstat. Dersom Norge fortsatt skal ha et folkeregister som dekker samfunnets nåværende og fremtidige behov, må det tilpasse seg de utfordringer landet står overfor.

Aktører

Sist oppdatert

Status

Pågående anskaffelse

Dokumenter (1)

Om anskaffelsen