Rammeavtale Facility Services

Skatteetaten inviterte leverandører til dialog i forbindelse med utlysningen av en ny rammeavtale for Facility Services. Denne rammeavtalen vil medføre en betydelig bunting av Skatteetatens avtaler innen FS-området, og kan komme til å inkludere leveranse av blant annet følgende tjenester til om lag 60 lokasjoner nasjonalt: Renhold, kantiner, avfallshåndtering, sikkerhetsmakulering, drikkeautomater, planter, matter, vekter- og resepsjonstjenester. Skatteetaten ønsker relevant og oppdatert kunnskap før utarbeidelsen av konkurransedokumentene.

Aktører

Sist oppdatert

Status

Gjennomført anskaffelse

Prosedyre

Anbudskonkurranse

Dialogkonferansen

Utlysning i en åpen anbudskonkurranse

Kontraktsinngåelse