Halden kommune

Halden kommune ligger i Østfold fylke, og leverer tjenester til over 30.000 innbyggere. Halden kommune har mål om å bli Norges mest innovative kommune. Høyteknologisk industri, IKT, forskning, utvikling og innovasjon preger store deler av næringslivet i Halden. Kommunen samarbeider med næringslivet for å videreutvikle arbeidslivet og byen i fellesskap.

 

Kontaktinformasjon

<h3><a href="http://halden.kommune.no/Sider/side.aspx">http://halden.kommune.no/Sider/side.aspx</a></h3>

Relaterte anskaffelser (1)

Velferdsteknologi i Bergheim bo- og aktivitetssenter for demente

Halden kommune skal bygge Norges største senter for demente! De første spadetakene til Bergheim bo- og aktivitetssenter er tatt, og Halden kommune gjennomfører nå en innovativ anskaffelse på teknologien i bygget.