System for delegering av myndighet og tilgangsstyring

I dag foregår delegering av myndighet og tilgangsstyring i Kystverket gjennom manuelle prosesser. Finnes det automatiserte systemer for dette, eller må det utvikles? Som første offentlig innkjøper i Norge inviterer Kystverket til digital dialogkonferanse som strømmes fra hovedkontoret i Ålesund.

Aktører

Sist oppdatert

Status

Gjennomført anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Harald Aas

Harald Aas

Innovasjonspådriver stat

harald.aas@lup.no
920 81 670

Dokumenter (1)

Om anskaffelsen

Prosess

Kartlegge behovet

I tillegg til interne prosesser for å kartlegge og definere behovet har Kystverket henvendt seg til andre statlige virksomheter som kan ha tilsvarende behov. Resultatet ble fire henvendelser bestående av tips, beskrivelser av andre løsninger og ønske om å følge eller delta i prosessen videre.

Digital dialogkonferanse

Med et raskt voksende antall dialogkonferanser på landsbasis ønsket Kystverket å teste ut et miljøvennlig, tids- og kostnadseffektivt alternativ; digital dialogkonferanse. Fra sitt hovedkontor i Ålesund vil Kystverket strømme dialogkonferansen til deltakerne i hele landet. Det vil være mulig å stille spørsmål underveis, og de påfølgende én-til-én møtene med potensielle leverandører blir gjennomført via Skype. Opptakene fra den digitale dialogkonferansen fungerer som dokumentasjon overfor leverandører som ikke har fått denne informasjonen.

Anskaffelse eller utviklingsprosjekt?

Med bakgrunn i innsikten fra dialogkonferansen vil Kystverket ha kunnskap om det finnes en anskaffelsesklar løsning i markedet eller om den må utvikles.