Første digitale dialogkonferanse

av Harald Aas

Som første offentlige innkjøper i Norge gjennomfører Kystverket den første digitale dialogkonferansen.

Som første offentlige innkjøper i Norge gjennomfører Kystverket en hel-digital dialogkonferanse.

Flere offentlige innkjøpere har tidligere strømmet sine dialogkonferanser som en tjeneste til de deltakerne som ikke har kunnet være fysisk tilstede.

Nå prøver Kystverket ut en løsning der man kun strømmer dialogkonferansen med et ønske om å nå ut til flere, unngå klimautslipp fra reiser, og for å spare leverandørene for unødig tidsbruk. Èn-til-èn møter er også en del av denne konferansen, de vil foregå på Skype.

Bannerannonse for den digitale dialogkonferansen er distribuert på LinkedIn og Facebook

– fordelen er mange. Både for oss som oppdragsgiver og for potensielle leverandører. Det er mange som mener at det er viktig med fysisk møter, men vi tror fordelene i dette tilfellet langt på vei oppveier for eventuelle ulemper. Vi har tro på at flere leverandører vil delta, det blir lettere for andre interessenter å delta f.eks. andre statlige virksomheter som har samme behov, vi diskriminerer ingen geografisk, alle benytter seg av samme kommunikasjonskanal, vi sparer leverandørene for unødig tidsbruk og miljøet for utslipp, sier Therese Sanne i Kystverket.

Therese Sanne er seniorrådgiver i stabsenhet for innkjøp og anskaffelse i Kystverket

Etter påmelding mottar deltakerne en lenke til nettsiden der dialogkonferansen strømmes. Deltakere som har krysset av for ønsket om én-til-én møter mottar også tidspunktet for Skypemøtet. Underveis i sendingen kan deltakerne stille spørsmål, og Kystverket vil besvare disse underveis eller i etterkant av sendingen dersom tiden ikke strekker til.

Opptakene fra sendingen vil fungere som dokumentasjon på den informasjonen som er gitt, og vil være tilgjengelig for leverandører som ikke deltar på dialogkonferansen.

Les om selve anskaffelsen her

Programmet ønsker Kystverket lykke til med den digitale dialogkonferansen og håper de vil dele sine erfaringer med andre offentlige innkjøpere som vil gjøre det samme.