Sveiseteknologi til bruer

Fjordkryssingsprosjektet til Statens vegvesen jobber med å finne hvilke metoder eller teknologi som eksisterer innenfor sveiseteknologi til bruk på bruer, samt ev. hvilke metoder eller teknologi (er) som kan utvikles.

Aktører

Sist oppdatert

Status

Pågående anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Cecilie Møller Endresen

Cecilie Møller Endresen

Innovasjonspådriver BTV-regionen

cecilie.m.endresen@nho.no
997 02 688

Om anskaffelsen

Dagens metodikk for produksjon av stålbruer med tradisjonell lysbuesveising innbefatter mye manuelt arbeid og er også krevende og kostbart å kontrollere. Selve sveiseprosessen er i seg selv svært energikrevende. Med bruk av dagens teknologi er det vanskelig for deler av næringslivet å være konkurransedyktig, og produksjonen blir da gjennomført langt fra anleggsplassen. Ved en eventuell produksjon i Asia så vil ca. 1/3 av kostnaden til de sveiste stålkonstruksjonene knyttes til transport, noe som medfører økt CO2-utslipp. Dette er uheldig i et miljømessig perspektiv. Det er derfor behov for å undersøke hvilke løsninger markedet kan komme med for å redusere miljøavtrykket til bygg – og anleggsbransjen.

En ny og forbedret løsning basert på automatisert laser- og laser-hybrid sveising vil ha flere betydelige fordeler:

  1. Lavere kostnader
  2. Færre sveisefeil, noe som vil bety bedre kvalitet på de sveiste forbindelsene, og potensielt mindre materialbehov og også økt levetid for konstruksjonene.
  3. Lavere energiforbruk og redusert CO2-utslipp.

Det potensielle markedet for en nyutviklet løsning nasjonalt/internasjonalt er betydelig:

  1. Bruer lages i alle land, og næringslivet vil ha store fordeler av å ta en ledende rolle innenfor utvikling av laser/ lasehybridteknologi.
  2. Andre aktører som kan ta nytte av automatisert lasersveising og laser-hybridsveising er byggherrer som fylkeskommuner og kommuner og andre eiere av infrastruktur.
  3. Teknologien er ikke begrenset til bruk i samferdsel, men kan også benyttes for andre konstruksjoner.

Les mere i artikkel på bygg.no