Sveiseteknologi til bruer

Fjordkryssingsprosjektet til Statens vegvesen jobber med å finne hvilke metoder eller teknologi som eksisterer innenfor sveiseteknologi til bruk på bruer, samt ev. hvilke metoder eller teknologi (er) som kan utvikles.
Statens vegvesen så et behov for å utvikle en sveiseteknologi som var bedre enn dagens. Slik at nye bruer kan bygges på en kostnadsbesparende og mer miljøvennlig måte, og restaurering av eldre bruer kan gjøres mer effektivt.

I 2020 inngikk Statens vegvesen et forsknings- og utviklingsprosjekt (FoU) med Prodtex, delfinansiert av miljøteknologiordningen hos Innovasjon Norge med 15,3 millioner kroner.

Aktører

Sist oppdatert

Status

Pågående anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Cecilie Møller Endresen

Cecilie Møller Endresen

Innovasjonspådriver Infrastruktur

cecilie.m.endresen@lup.no
997 02 688

Om anskaffelsen

Prosess

Dialog

I 2019 gjennomførte Statens Vegvesen en dialog med markedet.

Les mer

FORMÅLET MED DIALOGKONFERANSEN:

 • Orientering om prosjektet
 • Angi Oppdragsgivers behov for sveiseteknologi
 • Gi relevant informasjon slik at Leverandørene kan gi tilbakemelding på:
  1. Hva som finnes av teknologi eller metoder
  2. Hva som kan utvikles av teknologi eller metoder.
  3. Nødvendig tid for å utvikle teknologi eller metoder.
 • Gi Leverandørene mulighet til å komme med eventuelle innspill,
  herunder foreslåtte tekniske løsninger.

FoU-kontrakt inngått

Statens vegvesen så et behov for å utvikle en sveiseteknologi som var bedre enn dagens. Slik at nye bruer kan bygges på en kostnadsbesparende og mer miljøvennlig måte, og restaurering av eldre bruer kan gjøres mer effektivt.
I 2020 inngikk Statens vegvesen et forsknings- og utviklingsprosjekt (FoU) med Prodtex, delfinansiert av miljøteknologiordningen hos Innovasjon Norge med 15,3 millioner kroner.

Les mer

Prdtex AS fra Sunnmøre startet med å teste ut sveiseteknologien på en 75 meter lang gangbru over Frønes i Åfjord kommune i Trøndelag. Etter ferdigstillelse i februar 2022, fikk Prodtex to nye oppdrag av Vegvesenet: Ya bru i Tynset og Elverhøybrua i Sunndal.

Prodtex bruker digitale tvillinger og 3D-modellering for å programmere roboter til å gjennomføre sveising, montering og kvalitetssikring. En slik laser-hybrid sveiseteknologi er ikke nytt, og har blitt brukt lenge i skips- og verftsindustri og bilproduksjon, men aldri for bygging av bruer før nå.

De sveiser bruene med laser. Det har aldri tidligere blitt gjort med brukonstruksjoner i Norge.  Lasersveising er ti til hundre ganger raskere enn normal sveising. Det gir også bedre kvalitet på konstruksjonen i forhold til vanlig sveising. Dermed kan man redusere tykkelsen på materialene, spare vekt og minske CO2-avtrykket betydelig.

Skalering

Sveiseteknologien kan benyttes både på nye brukonstruksjoner og for å restaurere og forsterke eldre bruer. Stålbruer og betongbruer har en forventet levetid på hundre år forutsatt at de blir vedlikeholdt. Nå - i 2023 - står skalering på agendaen.