StartOff – Gamingpark

Larvik kommune ønsker å etablere en attraktiv, helårs møteplass for alle som er interessert i gaming. Har du løsninger som kobler en digital verden med et fysisk uteområde?

Aktører

Sist oppdatert

Status

Pågående anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Cecilie Møller Endresen

Cecilie Møller Endresen

Innovasjonspådriver BTV-regionen

cecilie.m.endresen@nho.no
997 02 688

Prosess

Foreslå offentlige utfordringer som bør løses

Alle prosjekter startet med en henvendelse rettet mot offentlige innkjøpere som sender inn en prosjektskisse som beskriver den utfordringen de ønsker at oppstartselskapene løser.

Kunngjøre utfordringen

Oppdraget kunngjøres på Doffin med et konkurransegrunnlag og en behovsbeskrivelse. Utlysningen distribueres i sosiale medier og direkte mot oppstartsmiljøer

Les mer

21. januar 2022 – Konkurransen kunngjøres

Sende inn idéskisse

Alle som ønsker det kan levere sine forslag og inntil seks leverandører inviteres til forhandlinger.

Les mer

18. februar 2022 – Frist for å levere idéskisse

Utforske alternativer

Tre leverandører får tilbud om å videreutvikle sine forslag i dialog med oppdragsgiver over tre uker. Leverandører som er med i denne fasen honoreres delvis for utviklingen

Les mer

7. mars 2022 – Oppstart fase 2 – Utforske alternativer (varighet 3 uker)

Utvikle løsningen

Etter tre uker presenteres forslagene for oppdragsgiver og én leverandør får ytterligere 15 uker til å lage en minimumsløsning (MVP = Minimal Viable Solution). Leverandøren som er med i denne fasen honoreres delvis for utviklingen.

Les mer

15. april 2022 – Oppstart fase 3 – Utvikle løsningen (15 uker)

Demonstrere resultatet

Etter 15 uker presenterer leverandøren sin løsning for oppdragsgiver. Veien videre avhenger av hvor anskaffelsesklar løsningen på dette tidspunktet. Leverandøren får også en anledning til å demonstrere resultatet overfor offentlige innkjøpere, utviklingsaktører og potensielle investorer. Målet for alle StartOff prosjekter er at den offentlige innkjøperen skal kjøpe løsningen i etterkant og med det bli en viktig første kunde som kan utgjøre grunnlaget for videre salg og næringsvekst.

Les mer

September/oktober 2022 – Ferdig prosjekt og demodag

Om anskaffelsen

Larvik kommune ønsker å etablere en attraktiv, helårs møteplass for alle som er interessert i
gaming og andre digitale aktiviteter og kombinere dette med fysisk aktivitet og lek utendørs.

Problem / utfordring
Mange mennesker opplever i dagens samfunn ensomhet og utenforskap. Kommunen mangler en
variasjon i tilbudet av åpne, attraktive og inkluderende uteområder. Hvordan kan vi forstå og
invitere inn de gruppene vi vanligvis ikke treffer i et aktivitetsanlegg utendørs? Hvordan kan vi
gjøre et uteområde interessant og relevant for gamere og andre som interesserer seg for den
digitale verden? Kan man skape en sammenheng mellom en digital spillverden og et fysisk
aktivitetsanlegg? Hvordan kan en slik løsning, som kombinerer det digitale med fysisk aktivitet,
driftes over tid og holde seg relevant og ettertraktet?

Ønsket resultat/effekt
● At løsningen skal være inkluderende, samt forebygge utenforskap og ensomhet
● At løsningen skal motivere mennesker til å være mer fysisk aktive
● At gaming i større grad anerkjennes og løftes som en stor og sentral aktivitet
● At løsningen skal føre til økt aktivitet utendørs gjennom hele året
● At innbyggerne skal oppleve eierskap til prosjektet og ønske å videreutvikle/drifte det over tid.

Behovet
Larvik kommune ønsker å “gamifisere” et uteområde; overføre en digital verden til fysiske og
praktiske utfordringer og skape en sammenheng mellom disse. Ideen er å digitalisere et konkret
fysisk område og deretter lage en “storyline” knyttet til denne lokasjonen.
Den digitale løsningen skal motivere brukerne til aktivt å benytte uteområdet, gjennom
eksempelvis fysisk utfoldelse, sanselige opplevelser og kreative utfordringer, kanskje via oppdrag,
gåter, konkurranse og andre elementer man vanligvis finner i dataspill. Den digitale verden skal i den videre prosessen danne utgangspunktet for det som skal bygges av fysiske installasjoner, hinderløyper og andre sanselige og kreative elementer.

Vi ser for oss at oppgaver og gåter som blir gitt i den digitale løsningen skal kunne løses utendørs,
fysisk eller kreativt og gi poeng eller belønning på tilsvarende måte som i et dataspill. Kanskje kan
man i uteområdet møte avatarer eller andre digitale elementer ved bruk av AR på telefon?
Kan man også se for seg at gamerne selv kan bidra med ideer og utvikle nye aktiviteter og
funksjonalitet? Vi har noen ideer om hvordan dette kan løses, men er åpen for andre spennende
ideer til aktiviteter, spillteknologi og mekanismer som gjør at løsningen blir godt likt og benyttet
over tid.

Les mer om konkurransen HER

Om StartOff

StartOff er et rammeverk for gjennomføring av oppstartsvennlige anskaffelser. StartOff bistår med systematisert prosess, veiledning og støtte til oppdragsgiver og leverandør underveis.
Mer om StartOff