Oslo kommune, Kultur- og idrettsbygg KF

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF var et kommunalt foretak med ansvar for å bygge, eie, leie ut, vedlikeholde og forvalte kultur- og idrettsbygg i Oslo. I 2021 ble Kultur- og idrettsbygg, Omsorgsbygg, Undervisningsbygg og Boligbygg slått sammen og underlagt Oslobygg KF.

Kontaktinformasjon

Tove Indgjerd, stabssjef kontakt for publikum

tove.indgjerd@kid.oslo.kommune.no

Relaterte anskaffelser (1)

Nye Jordal Amfi – en energieffektiv ishall

I september 2014 ble det organisert en dialogkonferanse i Gamle Jordal Amfi, hvor fokuset var å bygge en innovativ og bærekraftig ishall. Byggeprosessen er i gang, og Nye Jordal Amfi skal stå ferdig til ishockeysesongen høsten 2018.