Mobilitetstjenester for persontransport

Mer miljøvennlig transportsystem som minsker personbilbruk og klimautslipp.

Sist oppdatert

Status

Pågående anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Hilde Sætertrø

Hilde Sætertrø

Innovasjonspådriver Midt-Norge

hilde.satertro@lup.no
416 86 788

Om anskaffelsen

Prosess

Vurdere behov

Mindre klimagassutslipp fra persontransport i Trondheim og fylket, gi bedre brukeropplevelser av eksisterende transportformer. Et mer helhetlig mobilitetstilbud for innbyggerne.

Dialog

Dialogkonferanse avholdt 6. februar 2017.

Les mer

Innspillsnotat fra leverandører og påfølgende en-til-en-møter med disse i mars.

Utvikling

Det må inngås utviklingskontrakter for å utvikle ferdig løsning for byen og regionen.

Les mer

Ikke avklart hvordan dette skal organiseres ennå (pr juli 2017)

Virkemidler til utvikling: Muligheter for innovasjonskontrakter med dekning av utviklingskostnader fra Innovasjon Norge.

Konkurranse

Konkurranse på pilotprosjekt Digital plattform for taxi-tjenester lagt ut medio juli 2017

Resultat