En før-kommersiell anskaffelse kan lære 2 millioner syriske barn å lese

av Adrian Andersen

Fra 2015 bistod Leverandørutviklingsprogrammet Norad med en internasjonal innovasjonskonkurranse for å utvikle en spillbasert mobilapplikasjon for syriske flyktningebarn. Nå er appen ferdig og den kan lære 2 millioner syriske barn å lese.

Til bistandsaktuelt.no sier prosjektleder i Norad Liv Marte Kristiansen at hver gang norske ministre, statssekretærer og Norad-sjefer skryter av Norges «innovative bistand», trekker de fram utdanningsappen for Syria. Og nå begynner ulike internasjonale aktører også å vise interesse.

Appen kan brukes alle steder der man har problemer med å gi nok morsmålsundervisning, også blant flyktninger i Norge, fastslår Liv Marte Kristiansen. Seniorrådgiveren har så langt brukt mer enn tre år på prosessen med å utvikle #EduApp4Syria.

Om EduApp4Syria

Anslagsvis 2,5 millioner syriske barn har mistet muligheten til skolegang på grunn av konflikt. Mange lever med traumer og et høyt stressnivå, som også påvirker læringsevnen.

Norge tok derfor derfor tatt initiativ til å få utviklet en applikasjon for smarttelefon som kan hjelpe syriske barn å lære å lese og bedre deres psykososiale velvære.

Dette skjedde i form av en internasjonal innovasjonskonkurranse i samarbeid med flere partnere bl.a. Nasjonalt Program for leverandørutvikling.

Norad mottok 78 tilbud fra leverandører i 31 land i den innledende EduApp4Syria-konkurransen. Fem leverandører ble valgt ut til neste runde og mottok finansiering for å videreutvikle spillforslagene sine til testbare spill. Basert på vurdering og testing av disse, gikk tre spill videre, før to spill nå er valgt som vinnere.

Les mer om prosessen her: http://innovativeanskaffelser.no/laeringsapp-for-smarttelefoner/

Infografikk-Syria APP