Norad

Norad er direktoratet for utviklingssamarbeid. De skal sikre kvalitet i norsk bistand. Deres oppgave er å sikre at norske bistandspenger blir brukt best mulig, og å rapportere om hva som virker og ikke virker.

Se Norad sin hjemmeside

Relaterte anskaffelser (1)

LæringsAPP for smarttelefoner

Gjennom Norad utlyste Norge i januar en internasjonal innovasjonskonkurranse for å utvikle en spillbasert mobilapplikasjon for syriske flyktningebarn. Målet med appen er at syriske barn skal lære å lese, uavhengig av hvor de befinner seg.