Pågående anskaffelse

Innovasjonspartnerskap om sterilforsyning på Haukeland

Innovasjonsløft

Helse Bergen HF er tildelt et innovasjonspartnerskap fra Innovasjon Norge for å utvikle en løsning som skal sikre identifisering og hvor kirurgiske enkeltinstrumenter befinner seg i sykehuset. Helse Bergen vil vite hvor utstyret er, hvor det har vært og hvor det skal.

Utfordring

Helse Bergen har behov for en løsning som gjør det mulig i sann tid å vite hvor utstyret er, hvor det har vært og hvor det skal. Løsningene må være teknologisk robuste, kunne fungere i byggenes eksisterende tekniske infrastruktur, og tåle alt av ytre påvirkning i lang tid.

Helse Bergen vil finne teknologiske løsning/er som vil kunne gi sykehusene i Helse Vest full oversikt over instrumentparken og hvor enkelt utstyret befinner seg. Enkeltinstrumenter brukes flere tusen ganger og løsningen skal bidra til økt kvalitet og pasientsikkerhet i planlegging, og styrke verdikjedene for logistikk i sykehusene.

Løsningen skal sikre sterilforsyningskjeder i sykehus med effektive identifikasjonsløsninger som tåler både kjemi, varme og trykk.

Identifisering og overvåkning av kompliserte kirurgiske instrumenter vil gi sykehusene store mulighetsrom på tilgjengelighet.

Les mere her: 
https://helse-bergen.no/fag-og-forsking/innovasjon-ved-haukeland-universitetssjukehus/innovasjonspartnerskap-om-sterilforsyning-pa-haukeland