Dialogkonferanse om utvikling av nye løsninger for broer og fjordkrysning

torsdag 15. august 2019

Fra 10:00 til 17:00

Quality Hotel Alexandra i Molde (Storgata 1-7)

Møre og Romsdal fylkeskommune setter i gang et innovasjonspartnerskap for å komme frem til nye bro-løsninger. Innovasjon Norge finansierer utviklingsløpet i innovasjonspartnerskapet som delvis dekker utviklingskostnader for bedriftene som blir med. 15. august inviterer fylkeskommunen til det første dialogmøtet med markedet for å få et bilde av mulighetene for nye bro-løsninger. Interesserte bedrifter, fagmiljø og andre fylkeskommuner med samme behov ønskes velkommen.

Møre og Romsdal fylkeskommune har ansvaret for drift og vedlikehold av om lag 1.150 broer. Bare vedlikeholdsetterslepet for disse overstiger 2 milliarder kroner og innebærer alt fra små tiltak til full rehabilitering. I tillegg kommer nybygg. Samtidig er ambisjonen å redusere investeringskostnadene med 200 mill. kroner for broer i perioden 2018-2021 og med ytterligere 200 mill. kroner i 2022-2027. Vedlikehold og nybygg på riksveg-nettet som er statens ansvar, inkludert nye fjordkryssinger, kommer i tillegg.

Gjennom dialog med et bredt spekter av aktører, håper vi å komme viktige skritt videre når det gjelder hvordan fremtidens broer skal konstrueres, bygges og vedlikeholdes, men også bidra til nye forretningsmuligheter for næringslivet. Utvikling av nye bro-løsninger skal foregå gjennom et innovasjonspartnerskap mellom fylkeskommunen og leverandør-siden (samt ev FoU-aktører og andre fagmiljø).

På den første dialogaktiviteten det inviteres til den 15. aug, blir det gjennomgang av hvordan et innovasjonspartnerskap blir gjennomført og dermed hvordan leverandørsiden kan involvere seg og bli med i utviklingsløpet. Fylkeskommunen ønsker også en første tilbakemelding fra markedet på hvilke utviklingsveier og teknologier som er mulig og hensiktsmessig når det skal utvikles rimeligere og mer miljøvennlige bro- og fjordkrysningsløsninger.

Påmelding til dialogkonferansen her

Dialognotat innovpartnerskap Møre og Romsdal nye bro-løsninger samt program for dialogkonferansen

Doffin-utlysing her