Innkjøpskompetanse

God generell kunnskap om anskaffelser og regelverket er et godt utgangspunkt for å lykkes med innovative anskaffelser. Da kan man utnytte mulighetene innenfor regelverket og vet hva virkemiddelapparatet kan bidra med.

Kurs og opplæringstilbud innen offentlige anskaffelser

For innovative anskaffelser gjelder det samme regelverket, de samme prosedyrene og man vil møte de samme utfordringene som ved ordinære anskaffelser. Det man trenger å lære i tillegg er hvordan man går i dialog før anskaffelsen, hvordan man undersøker og beskriver behovet, og hvordan man bytter ut kravspesifikasjoner med behovspesifikasjoner.

 

Difi har egne sider om innovative anskaffelser på anskaffelser.no

Ordet innovative anskaffelser er sammensatt av to ord. Det siste, anskaffelser, har vi allerede snakket litt om, men innovasjon må vi også snakke litt om. Dersom man følger prosess og prosedyrene for anskaffelser minimerer man risikoen for å gjøre feil, men det finnes dessverre ingen prosess eller prosedyre som garanterer at man ender opp med en innovativ løsning. Man kan imidlertid legge til rette for innovasjon;  – tid til innovasjon, vilje til innovasjon og mot til å prøve ut nye løsninger. Det er det vi kaller innovasjonskultur.

Nasjonalt program for leverandørutvikling  og Difi kjører startprogram for innovative anskaffelser der vi med utgangspunkt i gjennomførte og pågående innovative anskaffelser deler erfaringer, suksessfaktorer, tips og råd. Startprogrammet er nyttig både for ledere, prosjektledere, ansatte i fagavdelinger og innkjøpere.

Sjekk kalenderen for hvor og når neste Startprogram er.

I tilfeller der leverandørdialogen avdekker at det ikke finnes en anskaffelsesklar løsning i markedet kan man sette i gang et utviklingsprosjekt.

Difi har egne sider om utviklingsprosjekter

I tillegg til å lese om ulike utviklingsmetoder på anskaffelser.no oppfordrer vi deg til å se på gjennomførte og pågående anskaffelser på programmets egne hjemmesider. Her finner du detaljert informasjon fremgangsmåte, invitasjon til dialog, behovspesifikasjoner fra både tilbudskonkurranser og utviklingsprosjekter.