Viktig panelsamtale under Nordic Edge Expo i Stavanger

av Inger Schedell Flattum

Nordisk møte rundt tema "Does Public Spending hit the Green Spot?"

Nordic Edge Expo ble avholdt i Stavanger 9.-11. mai, og LUPs nye leder, Ingebjørg Harto satt i et av panelene sammen med sine kolleger fra Danmark og Finland, Ole Bech Lyckebo og Isa-Maria Bergman, samt KS-lederen Gunn Marit Helgesen.

Under tittelen » Dose Public Spending hit the Green Spot» ble det reflektert over hva som skal til for at vi raskere kan skalere opp innovative anskaffelser i det offentlige, som igjen bidrar inn i det grønne skiftet.

  • I det grønne skiftet er vi alle avhengige av innovasjon for å nå våre klimamål. For å få dette til må offentlig sektor utfordre næringslivet på innovasjon, som både koster mye er har høy risiko, og derfor trengs det et større marked. De nordiske landene gjør offentlige innkjøp for 2000 milliarder i året. Ved å samle de nordiske innkjøpskreftene vil vi både styrke næringslivet og nå våre klimamål raskere.» – Ingebjørg Harto, leder i Leverandørutviklingsprogrammet (LUP)