Vi er på Arendalsuka 2022!

av Inger Schedell Flattum

Vi inviterer til vårt arrangement under Arendalsuka torsdag 18. august kl 09.30 i "Næringslivets Hus".

«Sammen om offentlige anskaffelser – Norges kraftigste innovasjonsmotor?»    

Velkommen til paneldebatt torsdag 18. august i Mør Biffhus` lokaler. Her skal vi sette lys på mulige tiltak for å få flere til å etterspørre nye løsninger i anskaffelsene, og vil blant annet trekke frem betydningen av fokus på dette i tildelingsbrev fra etatseier til underliggende direktorater.

Møt blant andre næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) i panel med programleder i LUP, Ingebjørg Harto og leder for innovative offentlige anskaffelser (Motiva) i Finland, Isa-Maria Bergman, NAV-direktør Hans Chr. Holte, direktør Siemens Energy AS Norge Bjørn Einar Brath, stortingsrepresentant Mahmoud Farahmand (H) og kommunalsjef digitalisering Kristiansand kommune Ann-Helen Moum.

85% av utslippene i Trøndelagsregionen kom fra samferdselstilbudet, og Trøndelag fylkeskommune ønsket å redusere utslippene. Derfor inviterte Trøndelag andre fylker og næringslivet med til å skape nye og bærekraftige løsninger – sammen! De brukte offentlige anskaffelser til å etterspørre innovasjon. Som følge av den innovative anskaffelsen har Siemens Energy AS etablert batterifabrikk i Trondheim. Det offentlige kjøper inn for 600 milliarder årlig. Innovative anskaffelser kan bli Norges kraftigste innovasjonsmotor.

Men hvordan – og har Norge råd til å la være?

For å bruke innkjøp som en motor for innovasjon og næringsutvikling kreves det en satsing fra politisk hold. Innovative anskaffelser må skrives inn i tildelingsbrev – det har man gjort hos Statsbygg og NAV, og det fungerer. Klarer vi å sette en ambisjon om at 10% av offentlige innkjøp bør være innovative anskaffelser? Er det på tide med en stortingsmelding om innovative anskaffelser? Hvorfor skrives ikke innovative anskaffelser inn i relevante statlige tildelingsbrev?

I Finland har en del offentlige innkjøpere de inngått en «Green Deal» for å sikre at innkjøp bygger opp under klimamålene som er satt nasjonalt, og det er innført et mål om at 10% av alle offentlige innkjøp skal være innovative.

I Danmark har de pekt på tre innsatsområder hvor de skal lykkes med innovative anskaffelser: bærekraftig byggeri, velferdsteknologi og grønn omstilling. Det offentlige velger ikke vinnere – men de velger ut de offentlige behovene og utfordringene som må løses. For at ikke de norske bedriftene og leverandørene sakker akterut, bør vi peke ut noen norske offentlige behov som næringslivet skal løse. Hva blir det neste norske leverandør-eventyret hvor anskaffelser kan være en innovasjonsmotor?

Torsdag 18. august kl 09.30 i «Næringslivets Hus», Mør Biffhus lokaler.

https://program.arendalsuka.no/event/user-view/19298

Arrangementet vil også bli streamet: https://fb.me/e/3kECLarse

 

Det grønne regionkappløpet!

Onsdag 17. august kl 15:00 deltar Ingebjørg Harto i paneldebatten «Lofoten – de grønne øyene 2030» ledet av Trine Skei Grande, partner i Footprint. LUP har vært bidragsyter i prosessen med å etablere dette prosjektet.