Verdens første helhetlige offgrid-løsning for bygg- og anleggsbransjen

av Cecilie Endresen

Skagerak Energi har benyttet en nisjemulighet som ble avdekket tidligere i fellesinitiativet "Utslippsfrie byggeplasser" - nemlig å se på løsning for mobil energi til fossile/utslippsfrie byggeplasser slik at man kan sørge for at elektriske maskiner har tilstrekkelig strøm ut arbeidsdagen, redusere behovet for byggestrøm betydelig samt få ned de midlertidige investeringene som må gjøres av nettselskaper/el installatører på byggeplasser. Nå rulles battericontaineren ut på en byggeplass i Skien!

Skagerak Energi tok initiativet å utvikle en komplett løsning for hele prosessen, fra lading til batteribytte. Med seg på laget har de Litra Gass (logistikk selskap) og Nasta maskin (som leverer maskinene) samt Kverneland Energi AS som har levert ladecontainerne. Nå er Skien kommune første mann ut til å teste ut den nyutviklede løsningen.
Komplett mobil  løsning med stor kapasitet

De fire ladekontainerne som er produsert har batterier på 576 kWh kapasitet, med mulighet til å lade opp en elektrisk maskin med hele 360 kW per uttak. Dette er mer enn en dobling av effekten i dagens løsninger. To batterier kan også kobles sammen slik at kapasiteten økes opp til 1152 kWh.

Ladecontainerne utgjør navet i en komplett løsning for hele prosessen, fra lading til batteribytte. Dette er verdens første helhetlige offgrid-løsning for bygg- og anleggsbransjen.

Løsningen består av:

  • 2 ladeplattformer som hver yter 2x630kW
  • 4 energilager som her er på 576 kWh
  • 2 ladesystem som består av 2 DC ladere på 360 KW og 125A 400 VAC
  • Styresystem for monitorering over all aktivitet i anlegget i sanntid
  • Månedlig bærekraft- og økonomirapport
Store effekter å hente ut av løsningen
➕ Battericontainerne vil sørge for at de elektriske maskinene har strøm nok til å vare ut arbeidsdagen
➕ Strømnettet spares for utbygging i en anleggsperiode (som i en driftsperiode vil være overkapasitet)
➕ Kortreist, sentral oppladningsplass i Porsgrunn / Vallermyrene
➕ Lokale klimagassutslipp reduseres
➕ Bebyggelsen i nærheten av anleggsplassen oppleve mye mindre støy
Nå blir det spennende å erfare hvordan løsningen fungerer i praksis på anleggsplassen i Skien.
To be continued!