Velkommen i partnerskapet, Troms og Finnmark fylkeskommune!

av Inger Schedell Flattum

Gratulerer til Troms og Finnmark Fylkeskommune med partneravtale med LUP

  • Vi ønsker de velkommen med på laget! Samferdselsavdelingen i fylkeskommune er helt i toppen nasjonalt når det gjelder bruk av anskaffelser som innovasjonsmotor! Sammen skal vi være en være en drivkraft for innovasjon og bærekraftig verdiskapning i nord, sier Anita Skog, innovasjonspådriver i LUP.
  • Partnerskapet i LUP er en viktig driver for å opprettholde høy innovasjonshastighet. Vi ønsker å finne nye løsninger på de utfordringer som regionen står ovenfor i samarbeid med innbyggerne, næringslivet, forskningsmiljøer og sivilsamfunnet. Gjennom partneravtalen vil vi bidra til felles verdiskapning gjennom medvirkning, dialog og samarbeid, sier divisjonsdirektør samferdsel i Finnmark, sier divisjonsdirektør Per Bjørn Holm Varsi.
  • Virksomhetsleder Jørgen Blix i fylkeskommunen understreker overfor Anbud365 at bruk av innovative anskaffelser skal forankres i ny anskaffelsesstrategi, og innovasjon skal løftes frem som driver for bærekraftig utvikling og omstilling. – Vi må jobbe målrettet for økt innovasjon og omstilling, slår han fast.
  • https://www.anbud365.no/regelverk/fylkeskommune-med-offensiv-satsing-pa-innovative-anskaffelser/