Veileder for anskaffelse av grønn transport i offentlig og privat sektor

av Kjersti Granaasen

LUP ledet prosessen med å utarbeide veileder for transportkjøpere som skal realisere det grønne skifte.

Veilederen er utarbeidet av NBF, Bilimportørenes landsforening, NLF, Drivkraft Norge, Zero og Klima Østfold/Viken fylkeskommune, under ledelse av LUP.

Veilederen ble lansert på Grønt landtransportprograms (GLT) stormøte februar 2023, der hele landtransportens verdikjede var representert.

Link til veileder for anskaffelse av grønn transport i offentlig og privat sektor

Målet med veilederen er at flest mulig private og offentlige innkjøpere skal etterspørre løsninger som fremmer klimavennlig transport i sine vare – og tjenesteleveranser.

Fordi nye og grønne løsninger utvikles i et høyt tempo, viser veilederen i liten grad til konkrete forslag. Det er isteden lagt vekt på hvordan innkjøper – steg for steg – kan drive prosessen for å få relevant innsikt og kunnskap til å etterspørre løsninger som fremmer klimavennlig transport. Det er også mange linker i veilederen med inngang til videre til aktuelle og relevante sider.

Sjekkliste med 7 punkter

  • Hva er våre utfordringer og mål?
  • Har vi kartlagt behovet godt nok?
  • Har vi undersøkt om det har kommet nye leverandører på markedet?
  • Har vi sjekket om det finnes nye eller bedre løsninger i markedet?
  • Har vi sjekket om det er rammevilkår, – eller et regelverk vi må forholde oss til?
  • Har vi sjekket om det finnes økonomisk støtte til vårt innkjøp eller innkjøpsprosess?
  • Har vi fulgt opp og sjekket at leverandøren har levert grønne transporttjenester som avtalt?

Se LUPs verktøykasse for hvordan gjennomføre en innovativ prosess for anskaffelse av grønne løsninger, og grønne løsninger som allerede er utviklet via Finn løsninger.