Utviklingspartner for Vinterdrift av veg ønskes

av Kjersti Granaasen

Innovasjonspartnerskapet Smart Vinterveg søker å finne en utviklingspartner for Smart Vinterdrift av veger og eiendommer med effektiv Planlegging og riktig Informasjon.

Partnerskapet består av Kommunene Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Ringsaker.

Vi håper at dette innovasjonspartnerskapet vil vekke interesse i markedet sier fungerende prosjektleder Pål Godard. Sammen med prosjektgruppen og kommunene ser han frem til noen spennende måneder for å finne utviklingspartner for smartere vinterveger.

Våren 2019 ble kommunene tildelt 14 millioner kroner fra Innovasjon Norge i støtte til et innovativt prosjekt for å finne nye løsninger til å rydde bort snø og vedlikeholde kommunenes veger på vinteren. Nå er tiden inne for å finne en utviklingspartner.

Bildet: Anne Cathrine Morseth (IN), Pål Godard (Gjøvik kommune), Anne Britt Søreng (Gjøvik kommune), Beate Follestad (IN), Kjersti Granaasen (LUP).

 

Startskuddet for prosjektet var med en felles kick-off i oktober 2019. Målet for denne dagen var å kartlegge dagens utfordringer som vi opplever med snørydding og drift av vinterveg. På samlingen var det samlet mange aktører som blir berørt når det snør eller det er glatte veger. Brøytemannskaper, vegforvaltere, servicetorget, innbyggere, hjemmetjenesten, nødetater, taxisjåfører og lastebilsjåfører var alle representert på kick- offen.

I et innovasjonspartnerskap går offentlige og private virksomheter sammen for å utvikle helt nye løsninger på dagens og fremtidens samfunnsutfordringer.

Ordningen er både en juridisk anskaffelsesprosedyre forankret i Lov om offentlige anskaffelser og en arbeidsmodell for dialog og innovasjonssamarbeid med næringslivet. Målet er å utvikle helt nye produkter og løsninger som i dag ikke finnes på markedet.

Et innovasjonspartnerskap har utgangspunkt i offentlige behov, krever topplederforankring og inkluderer næringsliv og offentlig sektor både i behovsforståelse og under løsningsutforming.

Interesserte leverandører inviteres til digitalt informasjonsmøte: «Smart Vinterdrift med effektiv Planlegging og riktig Informasjon». Møtet gjennomføres 5. mai 2020, og er kun et tilbud til interessenter. For program og påmelding se HER.

Mere om Innovasjonspartnerskapet Smart Vintervei samt kunngjøring av konkurranse finner du via sidene HER.

I prosessen har Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) støttet med kompetanse og bistand knyttet til metode for innovative anskaffelser, dialogprosess og veivalg, samt mobilisering av bedrifter og bedriftsnettverk.