Utviklingen har startet for innovasjonspartnerskapet «Videosamtale med AMK»

av Cecilie Endresen

Nå har startskuddet gått for utviklingsfasen i innovasjonspartnerskapet «Videosamtale med AMK». Med spisskompetanse på alt fra teknologi til menneskelig interaksjon, skal innovasjonspartneren Incendium AS og deres underleverandører sikre best mulig løsning i samhandling med fagpersonell på Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK),

Nå har startskuddet gått for utviklingsfasen i innovasjonspartnerskapet «Videosamtale med AMK». Med spisskompetanse på alt fra teknologi til menneskelig interaksjon, skal innovasjonspartneren Incendium AS og deres underleverandører sikre best mulig løsning i samhandling med fagpersonell på Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK),

Når fagpersonell på Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) får mulighet til å SE, i tillegg til å lytte, til situasjonen som de som ringer 113 er i, blir de i stand til å yte bedre hjelp. Innovasjonspartnerskapet «Videosamtale med AMK» skal sikre en teknisk løsning, et system og en måte å jobbe på som gjør at AMK kan yte raskere og mer presis veiledning til det beste for pasientene.

– Det er nå den morsomme jobben starter, sa avdelingssjef og prosjektleder Lise-Mette Lindland under avsparket for utviklingsfasen.

Erfaringer å bygge på

Incendium AS har en eksisterende løsning for bruk av video, som brukes på 110-sentralene i Norge i dag.  Det vil være et godt grunnlag for utvikling av en videoløsning for bruk i AMK. Men å benytte det i AMK, vil stille andre krav. Videoløsningen til Incendium benyttes også i helsetjenesten i Danmark, så erfaringer fra bruken i helsetjenesten i Danmark og fra innringere til nødetatene i Norge,  vil være nyttig å bygge videre på.

Samlet nødvendig kompetanse

Incendium AS, har som hovedleverandør, den tekniske kompetansen i utvikling av løsningen. I tillegg har de knyttet til seg Making Waves som blant annet skal drifte prosjektet, samt bearbeide erfaringer og tilpasning av arbeidsflyt på AMK. Public Intelligence skal bistå med innhenting og bearbeiding av brukererfaringer, og  Kind People skal bidra med sin kompetanse på e-helse.

– Samlet sett har vi en meget kompetent og variert gruppe. Dette skal sikre alle deler ved prosjektet, alt fra teknisk tilrettelegging til arbeidsflyt og personvern, sier en fornøyd Lise-Mette Lindland.

Hun forteller videre at prosjektet er bredt sammensatt internt i Vestre Viken.

– I dette prosjektet er det avgjørende med grundig og god forankring internt. Helsevesenet har mange hensyn som skal ivaretas, og vi sikrer dette ved at forskjellige faggrupper og annet personell er tett på prosjektet, sier hun.

Leverandørteamet:

  • Thomas baun, prosjekteier fra Incendium AS.
  • Britt Sørensen, prosjektleder for simulering/test, fra Public Intelligence.
  • Margaretha Schei, prosess-/prosjektleder, fra Making Waves.
  • Stian Eide, Tech lead, fra Incendium AS.
  • Rasmus Balder, design og metodikkleder, fra Public Intelligence.
  • Christian Magnus Sinding-Larsen, designer, fra Making Waves.
  • Mathias Bloch Poulsen, prosjektleder for utvikling, fra Incendium AS.
  • Steinar Mangersnes, virksomhetsarkitekt for e-helse, fra Kind People.
  • Live Kvelland, tjeneste-/interaksjonsdesigner, fra Making Waves.

Her kan du lese mer om «Videosamtale for AMK» på prosjektets hjemmeside