Utvikler fremtidens byggekonsept

av Harald Aas

Forsvaret trenger mer fleksible og mobile bygg som er tilpasset endringer i trusselbildet, med spissing mot beredskap, styrkeoppbygging og alliert trening. Nå utfordrer Forsvarsbygg næringslivet til å utvikle et helt nytt byggekonsept, for å sikre kampkraft og redusere så vel kostnader som klimaavtrykk.

Hilde Spansvoll i Forsvarsbygg fotografert på Haakonsvern. Foto: Eivind Senneset

Forsvaret trenger mer fleksible og mobile bygg som er tilpasset endringer i trusselbildet, med spissing mot beredskap, styrkeoppbygging og alliert trening. Nå utfordrer Forsvarsbygg næringslivet til å utvikle et helt nytt byggekonsept, for å sikre kampkraft og redusere så vel kostnader som klimaavtrykk.

Forsvarsbygg er en av Norges største eiendomsbesittere, med alt fra telt og brakkerigger til kaserner, messer, kontorbygg, avanserte tekniske installasjoner og militære anlegg i porteføljen. Nye krav til fleksibilitet gjør at man i mye større grad trenger at byggene enkelt kan flyttes fra ett sted til et annet, eller at fleksibiliteten i bygget gjør det mulig å endre funksjonen til bygget raskt. Hvordan det skal gjøres, det vet ikke Forsvarsbygg. Ikke ennå.

– Det spennende er at vi ikke engang selv vet vi skal ha. Vi overlater kreativiteten til markedet, og håper og tror at de kan komme med fantastiske løsninger for framtidens bygging, sier prosjektleder Hilde Spansvoll i Forsvarsbygg.

Hilde Spansvoll i Forsvarsbygg fotografert på Haakonsvern. Foto: Eivind Senneset

Spansvoll forteller at det er første gang Forsvarsbygg inngår et innovativt partnerskap. En slik måte å gjøre offentlige anskaffelser på, innebærer at bestilleren ikke spesifiserer nøyaktig hva det er de ønsker å kjøpe, men heller beskriver hvilket behov de har. Deretter går de ut og snakker med aktører i markedet for å vurdere hva slags løsninger de kan utvikle.

15 millioner i støtte

På veien får Forsvarsbygg god hjelp av DFØ og Nasjonalt program for Leverandørutvikling (LUP), og de har fått 15 millioner i støtte fra Innovasjon Norge. Midlene går til bedriftene som deltar i partnerskapet, slik at de får dekket deler av utviklingskostnadene.

– Forsvarsbygg viser mot og vilje til å være ledende innen offentlige anskaffelser. Det underlige er at ikke flere statlige virksomheter og kommuner bruker innkjøpsmakten sin til å skape innovasjon og utvikling. Norge går glipp av store muligheter når bare 14 prosent av de offentlige innkjøpene er innovative, sier innovasjonspådriver Harald Aas i LUP.

Hilde Spansvoll i Forsvarsbygg mener prosessen så langt har vært både interessant og lærerik – og litt krevende.

– Det er jo utrolig fristende å legge mer detaljerte føringer for hva vi ønsker oss, men først skal vi få markedet til å komme til oss med sine visjoner for fremtidige løsninger. Dette er en anskaffelsesprosedyre vi ikke har gjennomført tidligere, og det har vært veldig godt å ha en erfaren rådgiver fra LUP i ryggen, slik at vi har tyngde og trygghet til å stå i prosessen, sier hun.

Hilde Spansvoll i Forsvarsbygg fotografert på Haakonsvern. Foto: Eivind Senneset

Spansvoll er sikker på at løsningen de til slutt lander på, vil komme til nytte for flere enn Forsvarsbygg.

– Det er jo en hel rekke bransjer og aktører som trenger mobile og fleksible bygg. Helsevesenet, skoler, barnehager og bistandsorganisasjoner er bare noen av dem. Det er grunn til å tro at det kommersielle potensialet er stort, både innenfor og utenfor Norges grenser, sier hun.

Nye krav krever nytenkning

Innovative anskaffelser av denne typen er forankret helt til toppledelsen i Forsvarsbygg, og ligger nå som en del av virksomhetsstrategien. Avdelingsdirektør for anskaffelser, Marit Kristiansen, opplyser at Forsvarets langtidsplan for de neste fire årene legger vekt på fleksibilitet og effektivisering i alle deler av sektoren.

– Vi trengte å tenke litt nytt rundt hvordan vi bygger, med mer fart i gjennomføringen, mer fleksibilitet i hvordan eiendomsporteføljen kan benyttes over tid og hvordan vi samtidig kan bidra til å redusere klimaavtrykket i Forsvarssektoren. Vi skal blant annet gjøre bedre nytte av den kompetansen og utviklingen som skjer i markedet, og som vi ikke alltid er en del av hvis vi ikke oppsøker den selv. Vi ønsket derfor å se på om det var mulig å få til et innovasjonspartnerskap i noen av våre anskaffelser. Det var bakgrunnen for at vi startet dialogen med LUP, som vi har hatt et litt sovende og uutnyttet partnerskap med i flere år, sier Kristiansen.

Marit Kristiansen i Forsvarsbygg. Foto: Forsvarsbygg

Hun forstår at kommuner og offentlige virksomheter kan kvie seg litt for å sette i gang en slik anskaffelsesprosess, særlig om de ikke har gjort det tidligere.

– Ja, det tar kanskje litt tid å gjøre en anskaffelse på denne måten. Vi må tåle å vente i to år før vi har noe å kjøpe. Og så må vi tørre å stole på at tiden vi bruker nå, sparer oss for tid og ressurser senere, i tillegg til at vi klarer å løse samfunnsoppdraget mer effektivt. Man må investere hvis man ønsker innovasjon, slår Kristiansen fast.

 

Les mer om den innovative anskaffelsen til Forsvarsbygg her.