Utfordret leverandørene til å samarbeide og videreutvikle

av Cecilie Endresen

Dialog i alle varianter skapte stort engasjement når Nye Asker utfordret leverandørene på hvordan digitale løsninger kan styrke og effektivisere administrasjon, læring og samhandling i oppvekstsektoren.

Dialogen som verktøy ble benyttet i alle varianter da Nye Asker (Røyken, Hurum og Asker kommune) ønsket innspill til sin forestående anskaffelse av digitale løsninger for oppvekstsektoren.
Gjennom  dialog med et 40’talls leverandører i en til en-møter, leverandørtorg og workshop satt kommunene igjen med en oppfatning av at mulighetsrommet var stort, men at det krever samarbeid og/eller løsninger fra flere leverandører for å få de optimale løsningene. Gjennom en tilrettelagt leverandør-speed-dating – fikk leverandørene absolutt sjansen til å «ta samarbeids-ballen».
Leverandørene på sine side ga klare tilbakemeldinger på at om kommunene er gode nok til å beskrive behovet hva de vil ha – tydeliggjøre dataflyt – hva, hvorfor og hvordan – så vil det være mulig å utvikle og levere løsninger som dekker behovet som kommunene hadde kartlagt. Nå gjenstår ytterligere dialog gjennom skriftlige innspill og avklarende en til en – møter før  konkurransegrunnlaget skal skives. Da møter kommunene neste utfordring; hvordan utforme konkurransegrunnlaget og hvordan skal vi legge opp konkurransen for å få de optimale løsningene?

Prosjektleder Vidar Solheim presenterte målsettingen med anskaffelsen

Lena Andersen presenterte resultatet fra behovskartleggingen

Tverrfaglige kommunegrupper på informasjonsinnhenting på stands

4 utvalgte temaer ble belyst og ivrig diskutert i workshop’en