Nytten av samspill og åpenhet

av Inger Schedell Flattum

Studieturen til Trøndelag 3.-4. nov for ressursteam Østlandet ble en suksess, og det er to ord deltakerne sitter igjen med: samspill og åpenhet!

TEAM ØSTLANDET PÅ STUDIEBESØK TIL TRØNDELAG

Studieturen til Trøndelag 3.-4. nov for ressursteam Østlandet ble en suksess, og det er to ord deltakerne sitter igjen med: samspill og åpenhet! Med ledere og representanter fra fylkeskommunene og kommuner i Innlandet, Viken og Trøndelag og på eiersiden KS, DFØ, FR, NHO og Innovasjon Norge, ble det to dager med mye deling av nyttig erfaring.

Trøndelag fylkeskommunes samferdselsprosjekt med utslippsfrie hurtigbåter var tema dag 1, og etter besøk på Siemens Energy, som lager batteriene til båtene, ble det presentasjon av prosjektet av samferdselsdirektør Erlend Solem. Ærlig og entusiastisk fortalte han om den innovative anskaffelsen som har potensiale til å bidra til kraftig reduksjon av CO2-utslipp og ytterligere næringsvekst, i tillegg til å bli en bedre opplevelse for brukerne av hurtigbåtene.

  • Måten LUP har hjulpet oss gjennom hele prosessen fra starten i 2017 har også påvirket vår interne kultur. Det grunnlaget dette har skapt har vært en erfaring vi har tatt med oss i mange anskaffelsesprosjekter senere, og vil bli en praksis fremover.

Tore Myrvold, utbyggingssjef i Trondheim kommune, ga videre deltakerne et innblikk i det største byggeprosjektet til Trondheim kommune noensinne, Nidarvoll, hvor både skole og rehabiliteringssenter skal bygges. «Dialogkonferansene med leverandører og tidlig involvering gjennom en samspillsmodell i byggeprosjektet er veldig viktig for at dette prosjektet ser bra ut så langt». Entreprenør Skanska vektla hvor viktig åpenhet i samarbeidsprosessen er for å øke mulighetene for innovasjon i gjennomføring av prosjektet.

Regiondirektør i NHO Trøndelag, Tord Lien, poengterte at innovative anskaffelser vil få sterkere forankring både i ledelse og særlig hos politikere om de gode historiene deles.

Tørre å tenke utenfor boksen, tørre å tenke nytt, ikke henge seg opp i gamle løsninger, er råd vi tar med oss og deler etter disse to dagene i Trondheim.