Trøndelag fylkeskommune ønsker å inngå utviklingskontrakter

av Elisabeth Smith

Gjennom prosjektet "Utslippsfri metro til sjøs" ønsker Trøndelag fylkeskommune å bidra til å løse utfordringen med persontransport langs kysten til de mer avsidesliggende lokasjonene hvor det i dag er lav hyppighet på avganger og hvor antall reisende til tider kan være få.

Gjennom prosjektet «Utslippsfri metro til sjøs» ønsker Trøndelag fylkeskommune å bidra til å løse utfordringen med persontransport langs kysten til de mer avsidesliggende lokasjonene hvor det i dag er lav hyppighet på avganger og hvor antall reisende til tider kan være få.

Transporttilbudet langs kysten har en svært sentral rolle når det kommer til å binde øysamfunn sammen med hverandre og fastlandet. Det foreligger et enormt potensial for verdiskapning, næringsutvikling og samfunnsutvikling langs kysten som gjør at man forventer og trenger en økning i persontransport til sjøs.

Nettverksmodell for økt fleksibilitet

Enkelte lokasjoner i Trøndelag har lav frekvens på transporttilbudet. Som et ledd i samfunnsutviklingen langs kysten ser fylkeskommunen blant annet på muligheter for å etablere en nettverksmodell til sjøs på linje med «metrobuss» for å øke fleksibiliteten for pendlerne. En slik modell kan bidra til bedre kapasitetsutnyttelse, eliminere utslipp og gi et bedre transporttilbud.

Dialog med markedet

Det ble avholdt dialogkonferanse om prosjektet 24.november, men det er fortsatt mulig å få 1t1 møter med prosjektet i uke 47-50. Prosjektet ønsker dialog dirkete med en leverandør eller konsortsier. Dette gjøres ved å sende epost til kjeby@trondelagfylke.no .Eposten markeres med «Påmelding metro til sjøs – 1t1» med ønsket dato og klokkeslett.

Mer informasjon om prosjektet og den videre prosessen finner du her: Utslippsfri metro til sjøs

Ansvarlig hos Trøndelag fylkeskommune er Kjell Ivar Bye, kjeby@trondelagfylke.no

Ansvarlig for prosjektet hos Leverandørutviklingsprogrammet er Innovasjonspådriver Hilde Sætertrø, hilde.satertro@nho.no

Prosjektet ses i sammenheng med Trøndelag fylkeskommunens førkommersielle anskaffelse på utslippsfrie hurtigbåter.