Tid for innspill

av Cecilie Endresen

I løpet av 2020 vil Vestre Viken HF gjennomføre en konkurranse for å inngå ett eller flere innovasjonspartnerskap som har til formål å utvikle nye løsninger for videobasert dialog med innringer til akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK).

Dialogen med markedet høsten 2019 ga mange gode innspill til behovsbeskrivelsen som er hensyntatt i arbeidet med konkurransegrunnlaget. Nå foreligger en 0,8-versjon som prosjektet ønsker tilbakemeldinger på i en høringsrunde. Så er du leverandør eller har en annen interesse inn i prosjektet; nå er tiden for å gi de siste innspill til eventuelle endringer.

I løpet av 2020 vil Vestre Viken HF gjennomføre en konkurranse for å inngå ett eller flere innovasjonspartnerskap som har til formål å utvikle nye løsninger for videobasert dialog med innringer til akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK).

Dialogen med markedet høsten 2019 ga mange gode innspill til behovsbeskrivelsen som er hensyntatt i arbeidet med konkurransegrunnlaget. Nå foreligger en 0,8-versjon som prosjektet ønsker tilbakemeldinger på i en høringsrunde. Så er du leverandør eller har en annen interesse inn i prosjektet; nå er tiden for å gi de siste innspill til eventuelle endringer.

For mer informasjon og link til 0.8-versjonen av konkurransegrunnlaget på høring, se HER

Fv.: Liv Heidi Brattås-Remo, daglig leder på Legevakta i Drammen som er samarbeidspartner i prosjektet, Hans-Christian Platou, prosjektleder, Ellen Staknes, Sykehusinnkjøp, som leder arbeidet med konkurransegrunnlaget og Camilla Helgesen, prosjektkoordinator, ønsker innspill for å få det beste utgangspunktet for et godt resultat til slutt!