prosjektblogg

Tettere samarbeid mellom Osloregionen og Leverandørutviklingsprogrammet

av Ida Laustsen

 

Øyvind Såtvedt, Ida Skaaret Laustsen, Gørill Horrigmoe og Ingrid Johnsen

 

Denne uken signerte Osloregionen og Nasjonalt program for leverandørutvikling avtale om å samarbeide enda tettere om innovative anskaffelser. Samarbeidsalliansen Osloregionen ble stiftet i 2003, og har som mål å styrke Osloregionen som en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa. Nasjonalt program for leverandørutvikling ble etablert i 2010, med mål om å øke kunnskapen og gjennomføringen av innovative offentlige anskaffelser.

– Formålet med avtalen er å skape bedre offentlige tjenester og styrke konkurransekraften i regionen gjennom innovative offentlige anskaffelser, sier direktør i Osloregionen Øyvind Såtvedt.

Osloregionen og Leverandørutviklingsprogrammet hovedstadsregionen vil blant annet samarbeide om kompetansebygging, grønn næringsutvikling og skalering av gode løsninger. I tillegg skal de arrangere en felles konferanse i tilknytning til Oslo som miljøhovedstad i 2019.

– I Osloregionen har 60 av de 83 kommunene og fylkeskommunene tatt i bruk markedsdialog. Det er et godt utgangspunkt for å få enda flere innovative offentlige anskaffelser med stor innovasjonshøyde, sier prosjektleder i Leverandørutviklingsprogrammet Ida Skaaret Laustsen.