Tettere samarbeid mellom Osloregionen og Leverandørutviklingsprogrammet

av Ida Laustsen

Denne uken signerte Osloregionen og Leverandørutviklingsprogrammet Hovedstadsregionen avtale om å samarbeide enda tettere om innovative anskaffelser.

 

Øyvind Såtvedt, Ida Skaaret Laustsen, Gørill Horrigmoe og Ingrid Johnsen

 

Denne uken signerte Osloregionen og Nasjonalt program for leverandørutvikling avtale om å samarbeide enda tettere om innovative anskaffelser. Samarbeidsalliansen Osloregionen ble stiftet i 2003, og har som mål å styrke Osloregionen som en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa. Nasjonalt program for leverandørutvikling ble etablert i 2010, med mål om å øke kunnskapen og gjennomføringen av innovative offentlige anskaffelser.

– Formålet med avtalen er å skape bedre offentlige tjenester og styrke konkurransekraften i regionen gjennom innovative offentlige anskaffelser, sier direktør i Osloregionen Øyvind Såtvedt.

Osloregionen og Leverandørutviklingsprogrammet hovedstadsregionen vil blant annet samarbeide om kompetansebygging, grønn næringsutvikling og skalering av gode løsninger. I tillegg skal de arrangere en felles konferanse i tilknytning til Oslo som miljøhovedstad i 2019.

– I Osloregionen har 60 av de 83 kommunene og fylkeskommunene tatt i bruk markedsdialog. Det er et godt utgangspunkt for å få enda flere innovative offentlige anskaffelser med stor innovasjonshøyde, sier prosjektleder i Leverandørutviklingsprogrammet Ida Skaaret Laustsen.