Stramme budsjetter – økt behov for innovative anskaffelser!

av Inger Schedell Flattum

Snart legger regjeringen frem statsbudsjettet for 2023, og det er varslet at det blir stramt. Hvilken betydning vil dette ha for innovasjon i offentlige anskaffelser og bedre offentlige løsninger?

Ideelt sett burde dette føre til et betydelig og øket trykk på behovet for å utnytte knappe ressurser bedre – og tenke innovasjon i anskaffelsene jo før jo heller.  Dessverre er det en betydelig fare for at svaret på ressursknappheten heller blir at man nok en gang tyr til det kjente produktet eller de kjente tjenestene – eventuelt å anskaffe litt mindre av disse på grunn av trange budsjetter. Og dette selv om de ikke helt svarer opp til behovet verken for offentlig behovseiere, brukere eller ansatte, er bærekraftige eller sirkulære eller kostnadseffektive.

Helsevesenet er en sektor som står overfor store utfordringer i årene som kommer. Det vil være færre hender til å utføre omsorgen, og oppgavene blir mer komplekse. Eksempelvis bruker hjemmetjenesten mye ressurser på håndtering og bistand til brukeres medisinering. En felles innovativ anskaffelse på vegne av 29 kommuner ble ledet an av Larvik kommune for å finne løsninger som skulle gjøre brukerne mer selvhjulpne, og redusere feilmedisinering. Teknologibedriftene Dignio og Evondos ble tildelt oppgaven med å levere løsninger tilpasset ulike brukerbehov og leverer nå medisineringsstøtte til 200 kommuner og 10 sykehus i Norge. Effektanalysen av fellesanskaffelsen viser blant annet at anskaffelsen kan gi en innsparingsgevinst på flere hundre millioner kroner over en fireårsperiode dersom alle norske kommuner tar løsningene i bruk.

Vi risikerer at usikkerheten – risikoen for ikke å finne er bedre alternativ til en riktig pris til riktig tid – vil undergrave ytterligere behovet for å tørre å finne slike nye og bedre løsninger. Behovet for risikoavlastning både i forhold til prosess, resultat og økonomiske insentiver er derfor avgjørende. For de som står i anskaffelsesprosessene er tydelige signaler fra ansvarlige myndigheter i kommuner, fylkeskommuner og på statlig nivå om at innovasjon fortsatt og i økende grad er ønskelig og etterspørres essensielt. Fortsatt mulighet for økonomiske risikoavlastningsmidler er avgjørende både for det offentlige og for leverandørene som skal utvikle det nye.

Nød lærer naken kvinne å spinne heter det. Nå må stramme budsjetter lære ledelsene i offentlig sektor å kreve innovasjon i anskaffelser for å utnytte knappe budsjetter bedre – både på kort og lengre sikt.