Store prosjekter i Nordland – er vi klar?

av Adrian Andersen

Fullt hus da startskuddet for innovative anskaffelser gikk av i Nordland. Det skjer store ting i Nordland fremover! Ny by - Ny flyplass er en av Bodø- og Saltenregionens største og mest spennende utviklingsprosjekter noen gang. Med over 140 påmeldte og venteliste ser vi at det er stor interesse fra det regionale næringslivet i å være med på den utviklingen som er på gang.

Fullt hus da startskuddet for innovative anskaffelser gikk av i Nordland.
Det skjer store ting i Nordland fremover! Ny by – Ny flyplass er en av Bodø- og Saltenregionens største og mest spennende utviklingsprosjekter noen gang. Med over 140 påmeldte og venteliste ser vi at det er stor interesse fra det regionale næringslivet i å være med på den utviklingen som er på gang.

24. April deltok 140 stk på konferanse da Bodø kommune, Nordland fylkeskommune og Avinor skulle presentere sine store prosjekter og deltakerne fikk innføring i innovative anskaffelser som et verktøy for innovasjon og næringsutvikling.

Hensikten med leverandørkonferansen var var å informere om videre prosjektprosess, avklare forventninger til markedet og bidra til kompetanseoverføring/mobilisere markedet. I tillegg fikk leverandørene anledning til å utfordre Bodø kommune, Nordland fylkeskommune og Avinor under en paneldebatt/spørrerunde med deres spørsmål og innspill til hvordan de gjennomfører sine anskaffelser. Her kom det mange gode innspill som vi i leverandørutviklingsprogrammet tar med oss i det videre arbeidet med aktørene.

Under kan dere laste ned presentasjonene fra konferansen i PDF:

Innovative anskaffelser
Nfk – store prosjekter 2018-2021
Avinor Bodø lufthavn
Bodø kommune
Innovasjon Norge som samarbeidspartner