Stinn brakke da Sykehusinnkjøp inviterte til Dialogkonferansen 2018

av Riche Vestby

Over 400 deltaker møtte opp på Sykehusinnkjøps nye møteplass.

Over 400 deltaker møtte opp på Sykehusinnkjøps nye dialogkonsept. To dager med spennende faglige innlegg, dypdykk i enkelte innkjøpskategorier og muligheter for speed-dating fristet både grundere og store selskap til å investere tid på denne nye møteplassen. 300 av deltakerne kom fra leverandørmarkedet, de øvrige fra Sykehusinnkjøp og andre helseforetak.

Viktig innkjøper for helsenæringen

Sykehusinnkjøp HF ble etablert i januar 2017. Foretaket gjennomfører innkjøp på vegne av spesialisthelsetjenesten, og skal i 2018 gjennomføre anskaffelser for 17,8 milliarder. I antall dreier det seg om i overkant av 1100 anskaffelser på ulike områder. Ikke så rart kanskje at leverandørene kjente sin besøkelsestid.

Innovasjon sentralt tema

Styreleder Steinar Marthinsen åpnet dialogkonferansen. Han vektla i sitt innlegg behovet sektoren har for nye løsninger.

Innovasjon skal fremmes og det skal tilrettelegges for bruk av nye innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten. Vi skal ha innovasjon i hele vårt tankesett når vi jobber med anskaffelser, sa Marthinsen.

Styrelederen argumenterte også for at helseforetaket trenger flinke leverandører for å lykkes med sitt oppdrag. Både de store og de små leverandørene skal ha en plass i dette systemet.

Dialog også framover

Administrerende direktør Kjetil Istad fortalte at Sykehusinnkjøp har tradisjon for å gjennomføre ulike dialogaktiviteter i sitt arbeid. Han pekte også på at Sykehusinnkjøp er avhengig av god dialog med markedet og at dialogkonferansen er et initiativ for å imøtekommet markedets behov for informasjon og gi mange ulike leverandører mulighet til å gi innspill til foretaket.

Dagen i dag er et supplement til andre dialogaktiviteter. Vi vil også i framtida gjennomføre dialog i forkant av konkrete anskaffelser, sa Istad.

Møteplassen er et stort løft for Sykehusinnkjøp og responsen viser at leverandørene ønsker dette velkommen. Jeg håper og tror at samtalene disse dagene, og ikke minst de 473 speed-datene  som gjennomføres her, vil gi Sykehusinnkjøp spennende innsikt som de kan ta med seg videre i sitt viktige oppdrag.

Sykehusinnkjøp er fra 2018 ny partner i Leverandørutviklingsprogrammet og vi gleder oss til å bistå dem med å realisere målene de har satt seg knytta til innovasjon, samfunnsansvar og bærekraft. Jeg avslutter som i innlegget mitt på konferansen – sammen er vi dynamitt!