Stavanger kommune utfordrer næringslivet til å utvikle AI-løsninger for å nå klimamål

av Stig Bang-Andersen

I det treårige EU-prosjektet AI4Cities skal Stavanger sammen med fem andre ledende europeiske byer gjennom en før-kommersiell anskaffelse som ser på kunstig intelligens (AI) som en løsning for å kutte klimagassutslipp og bidra til å innfri sine klimaforpliktelser. Totalt vil 47 millioner kroner bli delt mellom de utvalgte leverandørene i løpet av prosjektet.

I det treårige EU-prosjektet AI4Cities skal Stavanger sammen med fem andre ledende europeiske byer gjennom en før-kommersiell anskaffelse som ser på kunstig intelligens (AI) som en løsning for å kutte klimagassutslipp og bidra til å innfri sine klimaforpliktelser. Totalt vil 47 millioner kroner bli delt mellom de utvalgte leverandørene i løpet av prosjektet.

Gjennom AI4Cities vil Stavanger sammen med Amsterdam, Helsingfors, København, Paris-regionen og Tallin gjennomføre en før-kommersiell anskaffelse (PCP) – et innovasjonsinnkjøpsverktøy som gjør det mulig for offentlig sektor å styre utviklingen av nye løsninger direkte mot sine behov.

AI4Cities er delt inn i fem hovedfaser: en forberedende fase, tre standard PCP-faser og en endelig konsekvensutredning og oppfølgingsfase. I forberedelsesfasen har de deltakende byene organisert en rekke dialogaktiviteter for å sikre åpen markedsdialog. Den før-kommersielle prosessen består av en løsningsdesignfase, en prototypefase og en testfase.

Byene har nå definert behov og krav til løsninger innen energi- og mobilitetsfelt de ønsker utviklet for å bevege seg mot karbonnøytralitet, og ønsker å utfordre start-ups, SMB, større selskap og andre interessenter til å designe innovative løsninger som bruker kunstig intelligens (AI) og relaterte teknologier, som 5G, tingenes internett (IoT), skytjenester og stordata. Potensielle leverandører kan nå sende inn tilbud langs to spor innen mobilitet og energi, og som inneholder tre underutfordringer som kan løses av leverandørene.

EU har som mål å redusere transportutslippene med 60 prosent innen 2050 og AI4Cities kan bidra til dette gjennom løsninger som fokuserer på de tre mobilitetsunderutfordringene: Mobilitet-som-tjeneste, trafikkflytoptimalisering og optimalisering av logistikk. Leverandører som ønsker å fokusere på energi, som står for 50–70 prosent av alle utslipp i europeiske byer, kan velge mellom fleksibelt energiforbruk, energieffektivisering og utvikling av fornybar energi. Byene tillater også leverandører å uavhengig foreslå løsninger for en ikke-definert utfordring i hvert av sporene.
Konkurransen er kunngjort internasjonalt gjennom en Request for Tenders (RfT) i TED med tilbudsfrist 28. februar 2021. Les mer om utlysningen her.

– Gjennom et prosjekt som dette kan vi bedre vår evne til å nå klimamålene, samtidig som vi legger til rette for grønn næringsutvikling. Prosjektet gir ikke bare leverandører muligheten til å teste løsninger i Stavanger, men også i flere store Europeiske byer som satser tungt på innovasjon og bærekraftig utvikling, sier Nils Henrik Haaland, prosjektleder i Stavanger kommune.

For å maksimere den potensielle effekten av prosjektet, er gruppe følgebyer, bl.a Bergen kommune, valgt til å følge prosessen. Den siste fasen vil fokusere på å fremme PCP-resultater for interessenter.

Les mer om prosjektet hos Stavanger kommune.