Statsbygg er fremoverlent i valg av kontraktsmodell!

av Ida Laustsen

Statsbygg skal bygge et nytt stort bygg for Universitet i Oslo - "Livsvitenskapsbygget". Byggestart er i 2019, og bygget har en kostnadsramme på over 5 milliarder kroner. Det ble satt ambisiøse mål for prosjektgjennomføringen - og nå følger Statsbygg opp ambisjonene.

I prosjekt Livsvitenskapbygget ønsker Statsbygg å sette nye standarder for innovasjon og utviklingen av prosjektgjennomføringen og byggefasen. Statsbygg inviterte markedet til diskusjon om hvordan oppdeling av prosjektet i egnede entreprisepakker best kan treffe et velfungerende marked. De hadde dialogkonferanse 23. april 2018 og 1:1 møter 7-9 mai. Leverandørene og markedet stilte opp på dialog, og 25 leverandører leverte sine innspill. Innspillene ble så innarbeidet i konkurransegrunnlaget.

Valget falt på kontraktsmodellen totalentreprise med samspill. Det er første gang Statsbygg bruker totalentrepriser i et så stort prosjekt som Livsvitenskapsbygget. Med andre ord følger de opp sine ambisjoner om innovativ prosjektgjennomføring. Entreprenørene sitter på verdifull kompetanse, og i prosjekter med samspill er erfaringene et lavt konfliktnivå og mulige besparelser for både byggherre og entreprenør.

Statsbygg valgte samspillskontrakt som følge av at prosjektet trenger andre løsninger enn det som er beskrevet i standarden, og fordi det er nødvendig å tilpasse løsningen til det unike bygget. Vi ønsker Statsbygg lykke til, og heier på dem i gjennomføringen.

Her kan du se kunngjøringen på DOFFIN.