StartOff fortsetter satsingen på sirkulære prosjekter i 2023!

av Inger Schedell Flattum

Satsingen på grønn innovasjon i StartOff er kommet godt i gang i 2022 og fortsetter neste år. Offentlige oppdragsgivere som er åpne for innovasjonssamarbeid med startups kan få 600 000 kr for utbetaling til leverandører.

I tillegg kommer et dedikert team av ressurser fra StartOff, som består av eksperter fra DFØ, Digitaliseringsdirektoratet og LUP. Finansieringsstøtten inngår som del av den nasjonale strategien for sirkulærøkonomi og gir rom til å støtte to nye prosjekter i 2023.

Ordningen har i år muliggjort to spennende utviklingsprosjekter med Oslo kommune som oppdragsgiver. Prosjektet «Deling av kommunalt utstyr»  (Deling av kommunalt utstyr | Anskaffelser.no) vil bidra til mindre forbruk, mindre fotavtrykk og mer effektiv utnyttelse av maskinparken i Osloskol. Oslo kommunes andre prosjekt – «Tenk sirkulært» (https://anskaffelser.no/tenk-sirkulaert) – kunngjøres i disse dager og skal bidra til å gjøre det enklere for ansatte og virksomheter å velge sirkulære framfor tradisjonelle løsninger. StartOff ser fram til å bidra til å realisere flere grønne prosjekter i 2023 og vurderer prosjektforslag fortløpende.  Les mer om ordningen og hvordan du leverer prosjektforslag her: Få støtte til ditt sirkulære prosjekt gjennom StartOff | Anskaffelser.no Ikke nøl med å ta kontakt med StartOff-teamet for spørsmål: startoff@dfo.no eller mathiasgrude.eikseth@dfo.no.