Spredning av livreddende førstehjelp

av Cecilie Endresen

Innovativ anskaffelse redder liv. Om du er i nød og ringer 113 kan tilbudet om en videosamtale være livreddende. Det erfarte besteforeldrene til Nina (2) da hun plutselig ble bevisstløs.

I 2018 fikk en av operatørene ved akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) i Vestre Viken inn en telefonsamtale de sent vil glemme. Operatøren veiledet HLR (hjerte- og lungeredning) på en pasient langt inne på fjellet hvor man trodde at pasienten lå på et hardt underlag. Da luftambulansen kom så man at HLR ble utført på en seng. Pasienten på fjellet omkom den dagen for fire år siden. Det ble starten på en innovativ anskaffelsesprosess for å kunne tilby videosamtale til de som ringer 113. I dag er løsningen ferdig utviklet gjennom et innovasjonspartnerskap.

Det er besteforeldrene til Nina (2) evige takknemlige for da de 30.oktober 2021 var barnevakt og barnebarnet deres plutselig ble bevisstløs. Når de ringte 113 fikk de tilsendt en lenke til video, så de på AMK-sentralen kunne se Nina og situasjonen de var i. Det gjorde at AMK-operatøren kunne ta over en del av ansvaret og se om besteforeldresene gjorde det de ble bedt om på riktig måte. Under kyndig veiledning fikk bestemor presset ut noe av de litt for store appelsin-bitene som Nina hadde slukt litt tidligere. Og etter en legesjekk og litt oksygentilførsel var lille Nina etter få timer i full vigør igjen; spratt og hoppet rundt på gulvet. Denne gangen ble et liv reddet.

Alle i hele Norge kan få tilgang til løsningen

Heldigvis for deg og meg har det ingenting å si hvor i Norge du bor for å få tilbudet. Vestre Viken helseforetak, i samarbeid med nøkkelaktører, deriblant Leverandørutviklingsprogrammet (LUP), tenkte strategisk og koblet på andre behovseiere som kunne  benytte muligheten i et innovasjonspartnerskap om kjøpe løsningen når den var ferdig utviklet. Takket være god forankring av, og samhandling i, prosessen med andre AMK sentraler, regionale helseforetak og Helsetjenestenes Driftsorganisasjon (HDO) er det nå mulig for alle AMK-sentraler i Norge å ta løsningen i bruk.

Effekter og gevinster

Og effektene av anskaffelsen lar ikke vente på seg. Erfaringene fra uttesting av løsningen gjennom innovasjonspartnerskapet – utifra totalt 1631 videosamtaler – er gode.  Videosamtale gir:

  • økt grad av riktig hjelp (hvilke tiltak som skal benyttes og eks. om tiltak AMK-sentralen dem gjøre, har effekt)
  • bedre mulighet til å korrigere og gi førstehjelpsråd (AMK-operatør)
  • valg av riktig ressurs (eks. fra å ikke sende ambulanse i det hele tatt, til å sende 2 ambulanser og om eks. det er behov for lege)
  • en mulighet for bedre å vurdere om det er nødvendig å sende utrykning (unngå unødig ressursbruk)
  • bedre mulighet for å forberede tiltak for de som rykker ut (AMK-legen)
  • bedre trygghet for innringer/bruker (noen andre kan «se» og være med og vurdere situasjonen)

Mulig synergieffekter med andre nødetater

Nødetaten Brann 110 har allerede tatt i bruk løsningen og Politi 110 ønsker også å ha løsningen. Hvis alle nødetatene benytter løsningen kan det gi ytterligere synergieffekter og bedre kvalitet i tjenesten. Da vil det være mulig å dele videoer når det er nødvendig/hensiktsmessig og trekke ut ytterligere effekter av det.

Spredning/skalering av løsningen til andre områder

Løsningen har også i en tilpasset variant blitt prøvd ut på legevakten i Drammen i prosjektperioden. Resultatet av utprøvingen der vil også være utslagsgivende for om også det er aktuelt for andre kommuner å anskaffe og benytte løsningen. Så igjen; forankring og involvering av strategiske og operative samarbeidspartnere i tidlig fase kan bidra til rask skalering til andre områder når løsningen er ferdig utviklet.

Potensialt volum trigger innovative løsninger og bidrar til næringsvekst

Det å synliggjøre mulighetene for et marked til leverandørene, og tilrettelegge innovative anskaffelsesprosesser som gjør det enkelt å skalere opp salg av løsningen når den er ferdig utviklet, trigger leverandører til å innovere. Så betydningen av riggingen i innovasjonspartnerskapet «Videosamtale AMK» er et eksempel til etterfølgelse. Markedet trenger å se mulighetene/garanti for serieproduksjon – enkle pilot-prosjekter er ikke særlig attraktivt. Det er en av forutsetningene for å få leverandører til å innovere. I tillegg så er virkemidler/finansiering for å redusere utviklingskostnadene av nye løsninger nødvendig. Midler fra Innovasjon Norge til dette innovasjonspartnerskapet gjorde at Vestre Viken HF hadde mulighet til å gå til det skrittet å anskaffe innovasjon/utvikling av en videoløsning. Innovasjon er ikke gratis!

Innovasjonspartnerskap – to må man være

Videoløsningen har blitt utviklet i et tett innovasjonssamarbeid mellom AMK-sentralen i Vestre Viken HF  og leverandøren Incendium AS. Det har vært en lang og grundig prosess hvor de i felleskap har jobbet hardt for å komme frem til en løsning som er skreddersydd for bruk i AMK. Lise-Mette Lindland som er avdelingssjef ved AMK Vestre Viken, og prosjektleder for videoprosjektet, roser leverandøren for å ha en lyttende og løsningsorientert innstilling i forhold til utfordringer som har dukket opp gjennom prosessen.