Skal løse snøryddingsproblemene i bysentrum!

av Inger Schedell Flattum

Snøfylte gater er hvert år en utfordring for de som skal holde gater og fortau fremkommelig. Hvor skal snøen dumpes på en miljøvennlig og bærekraftig måte?

Bymiljøetaten i Oslo er snart klare med en løsning for hvordan de på en best mulig måte kan få unna all snø som måkes bort fra byens gater. Her hører du hvordan veisjefen i Bymiljøetaten beskriver utfordringene og hvordan han ønsker dette skal løses, og det gode samarbeidet med LUP.