Samspill som gjennomføringsmodell

av Cecilie Endresen

Nasjonalt Program for leverandørutvikling, i samarbeid med Bygg i Tre, arrangerte tidlig i mars en "Bærekraftige bygg"-samling om samspill som gjennomføringsmodell. Kommuner og fylkeskommuner fra Telemark, Buskerud og Vestfold hadde spilt inn behov for å lære mer om modellen. De rundt 50 deltakerene fra de 17 kommunene/fylkeskommune som deltok var skjønt enige om at det er behov for et kompetanseløft og "nye måter" å jobbe på. Slik mange prosjekter kjøres i dag er det grunn til å frykte man ikke tar ut potensiale for nyskaping, grønne løsninger og effektiv bruk av samfunnets ressurser.

‘-Formålet med en samspillskontrakt er fokus på verdioptimalisering. Det er da avgjørende at kontrakten legger til rett for en god prosjektutviklingsprosess, basert på god kommunikasjon og tillit mellom partene, understreket kursholderne Paul Torgersen og Morten Aagaard fra Marstrand AS. Det er viktig at man forstår hvordan den kommersielle modellen kan bidra til at partene arbeider for felles prosjektmål – prosjektets beste. Modellen skal bidra til at partene velger de beste løsningene for prosjektet; uten frykt for at den enkelte part lar individuelle mål være styrende.

     

 

Samarbeidskultur
Samspillskontrakter kalles ofte relasjonskontrakter. Skal man ta ut effekten av en samspillsmodell må man dyrke samarbeidskulturen. Åpenhet, tillit og god kommunikasjon er avgjørende faktorer. Man kan skrive så mye man vil om samarbeid, åpenhet og tillit, men det hjelper lite om partene ikke forstår eller praktiserer samspill. Å oppnå en samarbeidskultur krever ledelse. Gjennomgående fokus på samspillprinsipper fra prosjekteier, prosjektledelse og prosjektdeltakere er nødvendig.

Kjennetegn ved samspill som gjennomføringsmodell
Tidlig involvering av sentrale aktører (entreprenører, rådgivere og leverandører)
Felles økonomiske insentiver og delt økonomisk risiko
Integrert organisasjon bestående av ressurser fra alle parter som gjennomfører kontraktens arbeidsomfang
Integrerte prosesser – samlokalisering, digitale verktøy, Lean metodikk, industrialisering mv.
Tydelige felles mål – prosjektet i sentrum
Samarbeidskultur basert på åpenhet og tillit

Fordeler som ble skissert ved valg av samspill som gjennomføringsmodell 

  • Lav terskel for tilbyderne og dermed bedre konkurranse
  • Lave risikopåslag fordi avklaringer tas «over bordet».
  • Kostnadseffektive løsninger fordi løsningene er utarbeidet sammen og med entreprenørens kompetanse.
  • Høy fremdrift pga. raskere konkurranse og parallellitet.
  • Lavere administrasjonskostnader pga. høy fremdrift, én organisasjon, felles mål og insentiver, samt færre konflikter.
  • God og effektiv konkurranse på underentreprenører og leverandører fordi den utføres av entreprenøren.

Mengod ledelse for å bygge tillit og byggherrens egen kostnadsestimering er avgjørende suksessfaktorer!

Flere kommuner er interessert
Etter endt kurs vurderer flere av de deltagende kommunene å benytte samspill som gjennomføringsmodell i forestående byggeprosjekter. Vi oppfatter at modellen er aktuell for alle prosjekter der man ønsker en effektiv gjennomføring, ønsker lavt risikopåslag, kostnadseffektive løsninger, rask framdrift og at man faktisk VIL og er MOTIVERT for felles løsninger og et godt og tett samarbeid med leverandørene.

Presentasjonen fra den 3.samlingen i rekken av 4 samlinger om «Bærekraftige bygg» kan du se HER.