Sammen om innovative anskaffelser i Rogaland

av Stig Bang-Andersen

Både regionale eiere og partnere i Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) var samlet i Stavanger 6. oktober. Frontløperne i innovative anskaffelser fikk sammen drøftet det strategiske arbeidet med anskaffelser, samt mulighetsrommet videre for innovasjon og anskaffelser i Rogaland.

Det har de siste årene vært sterk vekst i offentlige innkjøp, og kommunene og fylkeskommunen i Rogaland kjøper inn varer og tjenester for over 15 milliarder kroner årlig. Det er både samfunnsnyttig og smart å bruke en større del av disse milliardene til å etterspørre morgendagens bærekraftige løsninger. Innovasjon skjer ikke i isolasjon, men om regionale krefter drar sammen, vil vi oppnå resultater som kommer hele samfunnet til gode.

Dette ble også første mulighet for både Ingebjørg Harto og Stig Bang-Andersen fra LUP til å invitere regionale eiere og partnere til første fysiske møte. Siste status i leverandørutviklingsprogrammets arbeid og planer framover ble presentert. Her ble særlig en styrket satsing på sektorer offentlig sektor kjøper mye av, og som er viktige sektorer for å løse samfunnsutfordringer fremhevet. LUP kommer også senere i måneden å lansere den nye tjenesten Finn løsninger som skal gjøre det enkelt for offentlige virksomheter å finne frem til løsninger som er blitt til gjennom programmets arbeid.


Ingebjørg Harto innledet om nytt fra Leverandørutviklingsprogrammet. Foto: Ole Kristian Harestad

I tillegg til eierne i regionen NHO Rogaland, KS Vest-Norge og Innovasjon Norge Rogaland var også de regionalt representerte partnerne Stavanger kommune, Rogaland fylkeskommune, Helse Vest, Sykehusinnkjøp og Lyse med for å fortelle om sine satsingsområder.

Nytten av å møtes både partnere og LUP-eiere å diskutere både kompetansebygging, behov for risikoavlastning, leverandørdialog og andre drivere for samfunnsutfordringer ble løftet fram i møtet.

Viktigheten av å komme tidlig nok inn i prosessene, styrking av innkjøperens rolle og anskaffelsesfaget samt nytten av å i enda større grad få mobilisert leverandørsiden i regionen var også en tydelig tilbakemelding.

For å få økt kunnskap blant leverandører i distriktene om det offentliges behov og hvilken kompetanse og bistand kommunene ønsker i kommende prosjekter, planlegges som et første skritt i veien videre en samling for alle kommunene i Rogaland, både for å øke innovasjonshøyden i anskaffelsene samt for å fremme behov som bl.a leverandørene i regionen kan levere bærekraftige løsninger på.


Fra venstre: Therese Sivertsen (KS), Ingebjørg Harto (LUP), Elvur Thorsteinsdottir (Innkjøpssjef i Stavanger kommune), Stig Bang-Andersen (LUP), Ivar Eriksen (Eierdirektør i Helse Vest), Tone Grindland (regiondirektør NHO Rogaland), Cato Erikstad Gundersen (Direktør for anskaffelser i Lyse), Karianne Mæhle Thuestad (Innkjøpssjef i Rogaland fylkeskommune), Per Karlsen (Økonomi- og finansdirektør, Helse Vest), Lena Forgaard (Helse Vest), Kari Holmefjord Vervik (Regiondirektør Innovasjon Norge Rogaland), Helene Arholm (Regiondirektør KS Vest-Norge) og Lars Johan Frøyland (Direktør for forretningsutvikling, Sykehusinnkjøp HF) Foto: Ole Kristian Harestad