Ringsaker kommune inviterer med næringslivet for å bygge morgendagens sykehjem!

av Ida Laustsen

Ringsaker kommune skal bygge framtidas sykehjem. For å få til det inviterer de med næringslivet!

Hele 326 millioner er satt av til byggingen av nytt sykehjem i Moelv. Dette er store investeringer som er svært interessante for bedriftene i regionen. Ringsaker kommune har god erfaring fra å bruke samspillsentreprise, som virkelig legger til rette for samarbeid, dialog og tillit mellom den offentlige byggherren og entreprenøren. Gjennom samspill og samarbeid gir store muligheter for innovasjon og gode løsninger.

Ringsaker kommune inviterte næringslivet og bedrifter til dialogkonferanse 5.mars, hvor over 80 personer fra små og store bedrifter dukket opp. Formålet med konferansen var å få relevante innspill fra aktuelle aktører til utviklingen av prosjektet. Ringsaker kommune ønsker spesielt nyskapende innspill på den videre anskaffelsen, planlegging og bygging av morgendagens sykehjem i Moelv.

Det er satt mål om at prosjektet skal bidra til byutvikling i Moelv, at prosjektet skal gi minst mulig miljøbelastning og at man får innovative løsninger og teknologi som gir god ressursutnyttelse.

Det er flott at Ringsaker kommune bruker anskaffelser for å skape innovasjon, og at bedriftene blir involvert i prosessen! Sier prosjektleder Kjersti Granaasen i Nasjonalt program for leverandørutvikling.

Kommunen fikk gode innspill fra næringslivet på konferansen, og bedriftsledere meldte om høy motivasjon for å bidra med sin kunnskap og produkter.

Vi gleder oss til å følge prosjektet og Ringsaker kommune videre, avslutter Kjersti Granaasen.

Les mer om prosjektet beskrevet her i Ringsaker Blad (kun for abonnenter)