Rengjøringsrobot sørger for rent drikkevann til bergensere

av Stig Bang-Andersen

Bergen kommunes vannforetak hadde behov for ubemannet rengjøring og rensing av tunnelbasseng som oppbevarer drikkevann til innbyggerne. - Kunne bedrifter med erfaring fra oljeindustrien kan løse slike
landbaserte utfordringer på helt nye måter, spurte Leverandørutviklingsprogrammet

Bergen kommunes vannforetak hadde behov for ubemannet rengjøring og rensing av tunnelbasseng som oppbevarer drikkevann til innbyggerne. – Kunne bedrifter med erfaring fra oljeindustrien kan løse slike landbaserte utfordringer på helt nye måter, spurte Leverandørutviklingsprogrammet.

Fantoftbassenget i Bergen er en av 22 vanntunneler i Bergen som oppbevarer drikkevann. Over tid samler det seg sedimenter på bunnen av slike vanntunneler og vanskelig tilkomst gjør det svært krevende å rengjøre dem. Det var stor fare forbundet med å sende mannskap inn for manuell rengjøring. Først nå tunnelen tømmes for vann, geolog måtte vurdere fjellet, løse steiner fjernes, og tunnelen sikres – operasjoner som tar månedsvis og koster flere millioner kroner. Bransjen har derfor lett i mange år etter en løsning hvor rengjøringen kan gjennomføres med anlegg i drift uten å sende mannskap inn i tunnelbassengene. En slik enhet ville kunne medføre at behovet for kostbar fjellsikring og andre HMS-tiltak bli betydelig redusert.

Bergen kommunes vannforetak gikk sammen med vannverk i flere kommuner og Leverandørutviklingsprogrammet for å få utviklet en løsning for ubemanna reingjøring av drikkevannbasseng. Behovet var rekkevidde på flere kilometer, som kunne operere under vann og må være elektrisk drevet, slik at vanntunnelen kunne være i drift mens de blir renset.

Det ble arrangert dialogkonferanse hvor leverandørene fikk informasjon om hvilket behov prosjektgruppen ønsket å få dekket, og kunne gi innspill på om et slikt behov kunne la seg løse, og eventuelt hvordan. Bergen Vann fikk kjennskap til leverandører som var interessert i å igangsette et utviklingsløp for å få frem en ubemannet enhet og på bakgrunn av dette ble det besluttet å gjennomføre en plan- og designkonkurranse som ble lyst ut med innleveringsfrist 1. desember 2014. Ikon Norge AS og KTV Group ble kåret til vinnere av konkurransen, og disse ble premiert med 200 000 kroner hver.

Anders Bergs konsept Tunnel Remotely Operated Vehicle (TROV) gikk fra tegnebrettet til utvikling da han etablerte et partnerskap med W. Giertsen AS i 2018. Kombinasjonen av Bergen Vanns fagmiljø, Bergs fremtidsrettede konsept og W. Giertsen sitt erfarne utviklingsmiljø og investeringsvilje har resultert i en løsning som er effektiv og fleksibel samtidig som den ivaretar alle aspekter av mattrygghet knyttet til drikkevann. Prosjektledelse fra rådgivningsfirmaet Enestor og kontroll- og styringssystem fra Argus Remote Systems var også avgjørende.

Utviklingen er et eksempel til etterfølgelse for offentlig anskaffelse og utvikling av ny teknologi i en vann- og avløpsbransje som etterlyser mer innovasjon. I tillegg til kommuner og andre vannverkseiere som eier tunnelbasseng eller større rør for overføring av drikkevann kan det også tenkes at vannkraftverk utgjør en potensiell kundegruppe da også de har lange tunneler i fjell som krever rutinemessig inspeksjon.

I 2021 ruller og går rengjøringsroboten TROV i Bergens vanntunneler. Året før ble den satt i kommersiell drift med rengjøring av 4.000 m² reservoar for Bergen Vann. Det er anslått potensiale for at kommunene kan spare 100 millioner kroner ved å ta i bruk denne løsningen, og leverandøren W. Giertsen er i samtaler med flere vannverk for å forstå deres rengjøringsbehov.

Det er beregnet behov for investeringer i den norske vann- og avløpssektoren på 320 milliarder de neste 20 årene for å sikre god, tilstrekkelig og sikker vannforsyning, samt en god og miljømessig riktig avløpshåndtering.

Gjennom satsingen i dette markedet ønsker W. Giertsen AS å skape verdier og arbeidsplasser, samt bidra med innovative løsninger for fremtidige generasjoner innen vann, avløp og etter hvert kraftbransjen, sier adm. dir. Frank Mohn.

Her har altså en innovativ anskaffelse løst en samfunnsutfordring, ført til økt effektivitet til lavere kostnader og ført til næringsvekst lokalt – et realt kinderegg!

Her kan du se et innslag på NRK Norge i dag om vannroboten og lese mer om utviklingsprosessen (NRK).