Regjeringen satser på Nasjonalt program for leverandørutvikling!

av Ida Laustsen

I dag la Nærings- og fiskeridepartementet frem stortingsmelding om smartere offentlige innkjøp. Regjeringen ønsker at offentlige anskaffelser skal være en drivkraft for innovasjon og omstilling i norsk økonomi! Og for å få til mer innovasjon, er et av tiltakene å videreføre Leverandørutviklingsprogrammet.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen under toppledermøte for innovative anskaffelser 28. mars 2019.

I dag la Nærings- og fiskeridepartementet frem stortingsmelding om smartere offentlige innkjøp. Regjeringen ønsker at offentlige anskaffelser skal være en drivkraft for innovasjon og omstilling i norsk økonomi! Og for å få til mer innovasjon, er et av tiltakene å videreføre Leverandørutviklingsprogrammet.

Programmet gjør allerede i dag mye godt arbeid, og det er viktig for regjeringen at dette arbeidet fortsetter, sa næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Det har vært et tydelig ønske fra samarbeidspartnere om å videreføre, videreutvikle og oppskalere Nasjonalt program for leverandørutvikling. NHO, KS, Difi, Innovasjon Norge og Forskningsrådet ga felles innspill til regjeringens arbeid med stortingsmeldingen om å satse på Leverandørutviklingsprogrammet og innovative anskaffelser.

Det er flott at innovasjon har fått stor plass i stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser, sier programleder Per Harbø. Det betyr mye for oss å få dette signalet nå, og vi i Nasjonalt program for leverandørutvikling ser frem til å jobbe med å gjøre offentlige anskaffelser til en kraftigere innovasjonsmotor, fortsetter Harbø.

Fremover skal Leverandørutviklingsprogrammet skalere arbeidet slik at flere offentlige virksomheter tar innovative anskaffelser i bruk – da får Norge virkelig store samfunnsgevinster! Målet er at Norge skal bli ledende på å bruke innovasjon for å løse behov i offentlig sektor.

Her kan du lese hele stortingsmeldingen: Smartere innkjøp – effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser og her kan du se presentasjon av stortingsmelding om offentlige anskaffelser