Potensiale i hydrogenløsning langs vei under ekstreme værforhold

av Cecilie Endresen

Ballard Power Systems Norway har siden de vant Statens Vegvesen sin plan- og design-konkurranse september i fjor utviklet en hydrogenløsning som i områder med krevende værforhold, uten strøm og nettverk, skal kunne forsyne sensorer ved veikanten med strøm for å kunne gi god informasjon til trafikantene.
Onsdag 25.august fortalte de om utviklingsprosessen,  løsningen og mulighetsrommet denne løsningen kan ha for andre virksomheter med likelydende behov.
I linken under kan du se opptak/video fra paneldialogen.

Ballard Power Systems Norway har siden de vant Statens Vegvesen sin plan- og design-konkurranse september i fjor utviklet en hydrogenløsning, som i områder med krevende værforhold, uten strøm og nettverk, skal kunne forsyne sensorer ved veikanten med strøm for å kunne gi god informasjon til trafikantene.

Onsdag 25.august fortalte de om utviklingsprosessen,  løsningen og mulighetsrommet denne løsningen kan ha for andre virksomheter med likelydende behov i en paneldialog.

Se opptak/video fra paneldialogen HER

Om Fast Track

Klima- og miljødepartementet har finansiert utviklingen av fem Fast Track-prosjekter, hvorav Statens Vegvesen sitt prosjekt «Bærekraftig energiforsyning langs veg» er ett av dem. Den ekstraordinære bevilgningen fra regjeringen var et motkonjunkturtiltak i forbindelse med COVID-19-pandemien.
Formålet var å fremme aktivitet i næringslivet og grønn innovasjon gjennom offentlige anskaffelser.

Les mer om prosessen og løsningen HER